Općina Vitez uvrštena u projekat ReLOaD

Na osnovu aplikacije općine Vitez od 11.07.2017. godine,  dopisa UNDP o izboru jedinice lokalne samouprave općine Vitez za učešće u projektu „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ i potpisanom Memorandumu o saradnji između općine Vitez i UNDP Sarajevo od 26.10.2017. godine prihvaćena je aplikacija od strane UNDP Sarajevo i općina Vitez je uvrštena u projekat ReLOaD. Read more

VITEZ: Javni poziv za sufinanciranje projekata NVO sektora za 2017. godinu

Na temelju članka 38. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez br. 5/08) i Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i nevladinih/neprofitnih organizacija općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“,broj:5/07) i članka 2. Pravilnika o načinu financiranja projekata nevladinih/neprofitnih organizacija (Službeni glasnik općine Vitez“,broj: 9/13), općinski načelnik raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata NVO sektora za 2017.godinu.
Read more