Jačanje poduzetničke infrastrukture i START-UP podrške u KSB

Projekt „SURADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – KSB“ koji realizira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje KSB (LPZ KSB) ima za cilj unaprjeđenje lokalnog sistema podrške radi smanjenja broja nezaposlenih i njihovog jačeg aktiviranja na tržištu rada s fokusom na teže zapošljive skupine.

Trenutno se provode projektne aktivnosti na jačanju poduzetničke infrastrukture za start-up podršku u općinama Travnik, Jajce, Novi Travnik i Vitez. U ovim općinama su u tijeku adaptacije prostora i opremanje biznis inkubatora za start-up podršku na način koji je prihvatljiv mladima za rad i suradnju na razvoju vlastitih poslovnih ideja.

U mjesecu listopadu će biti objavljen i javni poziv za start-up podršku mladima do 35 godina za sudjelovanje na poduzetničkoj obuci prema ISIYB (Start andImproveYourBusiness – Započni i unaprijedi posao) metodologiji Međunarodne organizacije rada kao i za mentorsku i financijsku podršku prilikom razvoja i pokretanja poslovnih ideja.

Projekt „Suradnjom do bolje konkurentnosti – KSB“ financira i izradu strategije razvoja ljudskih resursa u KSB čija je realizacija u tijeku, a koja će predstavljati jasan strateški pravac, kroz mjere i programe ka izgradnji zajednice za sve građane s visokom zapošljivošću, a koja odgovara dinamici tržišta rada i prati principe održivog razvoja.

Do kraja godine će biti objavljeni javni pozivi za nezaposlene osobe s evidencije zavoda za zapošljavanje za besplatnu obuku i pre/kvalifikaciju kroz dva nova certificirana modula obuke u KSB i to za CNC operatere i njegovatelje/ice. Nakon uspješno završene obuke i stjecanja certifikata, nezaposlenim osobama će biti pružena mogućnost zapošljavanja kod poznatih poslodavaca, partnera u projektu, kao i u drugim zainteresiranim poduzećima.

Projekt „SURADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – KSB“ implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje KSB (LPZ KSB) koga čine: Regionalna ekonomska zajednica „REZ“ d.o.o., Služba za zapošljavanje KSB, Ministarstvo gospodarstva KSB, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Srednja mješovita tehnička škola Travnik, Centar za edukaciju mladih CEM, Općina Vitez, Općina Novi Travnik, Općina Jajce, Općina Travnik, GS-TMT d.o.o. Travnik, A&F d.o.o. Jajce, MAKS d.o.o. Vitez i  PU „Linija života“ Donji Vakuf.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje KSB je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Europska unija financira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekt ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Prilika za nezaposlene mlade ljude

Ako imaš od 17 do 30 godina i želiš dobiti priliku povezati se s potencijalnim poslodavcima, Centar za edukaciju mladih iz Travnika nudi ti mogućnost sudjelovanja na obuci, u okviru koje ćeš usvojiti vještine, koje zahtijeva suvremeno tržište rada.

Na evidencijama 395.999 nezaposlenih osoba

Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavila je da je 31. svibnja 2021. u Bosni i Hercegovini bilo 395.999 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.

U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba je manji za 6.147 ili 1,53 posto, a od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 227.480 ili 57,44 posto su žene.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, nezaposlenost u BiH je manja za 25.475 osoba ili 6,04 posto, a u odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost je smanjena za 6.889 osoba ili 1,71 posto.

Nezaposlenost je smanjena u Federaciji BiH za 3.267 osoba (1,04 posto), u Republici Srpskoj za 2.674 osobe (3,34 posto) i u Brčko distriktu BiH za 206 osoba (2,94 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. svibnjem 2021., bilo je NKV radnika 107.278 ili 27,09 posto, PKV-NSS 6.540 ili 1,65 posto, KV 125.372 ili 31,66 posto, VKV 1.416 ili 0,36 posto, SSS 113.534 ili 28,67 posto, VŠS 6.903 ili 1,74 posto, te VSS 34.956 ili 8,83 posto.

U svibnju je brisano ukupno 16.188 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 7.558 žena. Od tog broja zaposlene su 9.933 osobe, od čega 3.646 žena. Istovremeno je za 7.646 osoba prestao radni odnos, od čega za 4.382 žene. Poslodavci su u tom razdoblju prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.437 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u travnju 2021. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 813.454, a od toga su 349.803 žene. U odnosu na ožujak 2021. broj zaposlenih osoba povećan je za 0,3 posto, a broj zaposlenih žena je smanjen za 0,4 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti za travanj 2021. iznosila je 33,1 posto i u odnosu na ožujak 2021. manja je za 0,3 posto.

(www.vecernji.ba)

U FBiH posao traži 21.826 fakultetski obrazovanih osoba

Krajem prošlog mjeseca na evidenciji Federalnog zavoda za zapošljavanje (FZZ) bilo je registrirano 21.826 nezaposlenih osoba s visokom stručnom spremom, kazao je Feni glasnogovornik FZZ-a Haris Čuljević.

U odnosu na mjesec ranije, kada je na evidenciji bilo 21.788 osoba, došlo je do neznatnog smanjenja broja nezaposlenih osoba sa završenim fakultetom ili akademijom.

Među nezaposlenima s fakultetskim obrazovanjem najviše ima diplomiranih pravnika i ekonomista te svršenih studenata političkih znanosti.

S druge strane, na tržištu rada najviše se traže inžinjeri elektrotehnike, strojarstva i građevine, kao i liječnici i farmaceuti tako da je njih na evidenciji Zavoda i najmanje.

– Dakle, to su tražena zanimanja i njih je na evidenciji nezaposlenih najmanje – naveo je Čuljević.

Kada se nezaposlenost gleda po županijama, najviše nezaposlenih ima u Tuzlanskoj, zatim Sarajevskoj te Zeničko-dobojskoj županiji.

(Business magazin)

Smanjen broj nezaposlenih u BiH

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa 30. aprilom ove godine bilo 458.355 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, saopćio je danas direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić. Read more

SBK: Iako je manje nezaposlenih, mnogi teško dolaze do posla

Krajem prošle godine na evidenciji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona evidentirana je 36.651 nezaposlena osoba. Broj nezaposlenih tijekom protekle godine smanjen je za 2.000. Najviše je nezaposlenih s trećim stupnjem stručne spreme, njih 13.069, i prvim stupnjem odnosno nekvalificiranih 11.412 radnika. Read more

Poslodavci najviše traže diplomirane psihologe, pedagoge i socijalne radnike

Broj pristiglih aplikacija na šest javnih poziva Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (KS), objavljenih sredinom novembra u okviru Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS-u u 2017. godini ukazuju na to da su poslodavci KS-a najviše zainteresovani za zapošljavanje diplomiranih psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, te najboljijh studenta, dobitnika “Zlatne značke”. Read more

Najveći broj nezaposlenih su KV radnici

Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na dan 31. oktobra 2017. u BiH je 478.191 osoba bila na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 2.188 osoba ili 0,46 posto, a od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje 259.141 ili 54,19 posto su žene. Read more