Intervencija Civilne zaštite u Staroj Biloj

Zbog ogromnih količina padavina dana, prije desetak dana je Služba civilne zaštite općine Vitez obavještena o evidentiranoj opasnosti od izlijevanja rijeke Bile, odnosno plavljenja stambenog objekta Zdravka Krište na Staroj Biloj. Read more