Donosimo sve trenutno važeće naredbe i preporuke Kriznog stožera

Na jednom mjestu upoznajte se sa svim trenutno važećim naredbama i preporukama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.1.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, u skladu s točkom III. stavkom (1) Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID- 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/20), kao i odredbi člana 6. stava (5) Pravilnika o organizaciji i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), na 21. redovnoj sjednici održanoj 9. 11.2020. godine, u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije na području Federacije BiH, donio je sljedeću

NAREDBU

Policijski sat 1., 2. i 3. svibnja; otvaraju se obrti, a javnog prijevoza nema do daljnjeg

S ciljem sprječavanja širenja zaraze koronavirusa (Covid-19), u Sarajevu je održana 18. izvanredna proširena sjednica Federalnog stožera civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedala zapovjednica Jelka Milićević, priopćeno je iz Federalnog štaba civilne zaštite.

Sjednici su nazočili i doc. dr. Sanjin Musa, član Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH, a, putem video linka Fahrudin Solak, načelnik FSCZ.

Novom naredbom koja se primjenjuje za 1., 2. i 3. svibnja zabranjeno je okupljanje više od pet osoba na jednom mjestu. U ova prva tri dana svibnja zabranjuje se kretanje od 22 do 5 sati ujutro na području Federacije BiH. Zabrana se ne odnosi na osobe koje imaju ustavno pravo i obvezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti, koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravosudnim i drugim organima (suci, tužitelji, notari, odvjetnici), u subjektima čiji rad nije zabranjen naredbama FSCZ, osobama kojim je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci ili starijim osobama, te osobe s posebnim potrebama.

Naredba od 24. travnja o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina, osim ponedeljkom, srijedom i petkom, odnosno utorkom, četvrkom i subotom u određenim vremenskim terminima, dopunom naredbe koja se primjenjuje do 15. svibnja ovim osobama dopušteno je svakodnevno kretanje u automobilu. 

Dopunjenom naredbom sa rokom primjenom do 15. svibnja briše se točka 2 kojom je i dalje dopušten rad trgovinama poljoprivredne opreme, rasadnicima i cvjećarama.    

Na osnovu preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva naređuje se obustava rada svih djelatnosti u shopping – tržnim centrima na području FBiH, izuzimajući trgovine prehrambenih i  higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije. Dopušta se rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i izvan shopping – tržnih centara. Ove trgovine kojima se dozvoljava rad obavezne su osigurati osobnu zaštitnu opremu (maske i rukavice), te, ako je to moguće, potrebnu distancu od najmanje 2 metra između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera, te da na ulazu u objekt osiguraju sredstva za dezinfekciju ruku i obuće. Naređuje se vlasnicima ovih trgovina da prije početka svakodnevnog rada izvrše temeljno čišćenje i dezinfekciju prostora i to dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse prema uputama proizvođača. 

Naređuje se Federalnom ministarstvu zdravstva da, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, propiše preporuke za sprječavanje infekcija tijekom rada u trgovinama, kao i obrtima koji je ovom naredbom dopušten rad. Ova naredba se primjenjuje od 1. do 15. svibnja ove godine.

Naređeno je menadžmentu zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, da obavljanje zdravstvene djelatnost za koju su registrirani, uključujući i bolničku i izvanbolničku zdravstvenu djelatnost (specijalističko-konzultativnu zdravstvenu djelatnost), organiziraju u skladu s epidemiološkom situacijom (Covid-19). Naredba se odnosi i na nositelje privatne prakse, osim stomatoloških ordinacija. Ovom naredbom i pacijenti, odnosno korisnici usluga u zdravstvenim ustanovama, moraju se pridržavati propisanih higijensko-epidemioloških mjera, održavanje propisane fizičke distance, te nošenja zaštitnih maski.

“Za 26 naredbi s rokom primjene do 30. travnja novim naredbama taj rok je produžen do 15. svibnja ove godine. I dalje se primjenjuju naredbe koje se, između ostalih, tiču zabrane javnog okupljanja, rada kina, muzeja, kazališta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa, fitnes centara, svih ugostiteljskih objekata za pripremanje i prodaju hrane i pića i shopping-tržnih centara. I dalje je zabranjeno okupljanje na javnim igralištima, igraonicama, parkovima i ostalim javnim površinama. Na snazi je i obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora s prehrambenim artiklima, s tim da se izuzimaju trgovine prehrambenih proizvoda, prodavaonice higijenskih proizvoda, ribarnice, mesnice, ljekarne, specijalizirane prodavaonice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivredne apoteke, benzinske crpke, kiosci, pekare, kemijske čistionice, specijalizirane prodavaonice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizirane prodavaonice dječje opreme, prodavaonice hrane za životinje, prodavaonice građevinskog, vodovodnog i elektro-materijala, logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda, veledrogerije, knjižare, trgovine autodijelova, autoservisi i autopraonice. Produžen je rok primjene i naredbi kojom je obustavljen javni linijski i izvanlinijski prijevoz lica u cestovnom i željezničkom prijevozu, osim registriranog taxi prijevoza putnika”, pojasnili su iz Federalnog štaba civilne zaštite.

Građani na ulici – javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere

Federalni stožer Civilne zaštite jučer je donio Naredbu o izmjeni naredbe, koja se odnosi na zabranu kretanja građana na području F BiH.

Od jučer na snazi je zabrana kretanja (policijski sat) u vremenu od 20 do 5 sati.

Nadalje, “građani na ulici – javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično)” i rastojanje jedni od drugih od najmanje 1,5 metar.

U nastavku je sadržaj Naredbe: