Danas isplata jednokratne naknade umirovljenicima uz mirovinu

Isplata jednokratne naknade umirovljenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će danas.

Umirovljenici će je dobiti uz redovnu mirovinu čija isplata također počinje danas.

Entitetska vlada je sredinom ovog mjeseca odlučila o uplati ove naknade. Oni koji imaju zajamčenu mirovinu od 478 KM dobit će po 120 KM, dok će oni koji imaju više od zajamčene mirovine dobiti po 100 KM.

Premijer FBiH Fadil Novalić (SDA) je po odluci da se ove naknade isplate napomenuo da je time realiziran dogovor sa Savezom udruženja umirovljenika FBiH.

Poručio je da je ovo pokazatelj da je vlast spremna podržati ovu “zaslužnu kategoriju stanovništva”, prenosi Klix.

(Dnevnik.ba)

Plaće i naknade direktora zavoda i članova UO i NO bit će znatno smanjene

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH između ostalog je odlučeno da će uskoro biti usvojena odluka da se u narednom periodu znatno smanje plaće i naknade direktora raznih zavoda i članova upravnih i nadzornih odbora u cilju racionalizacije, a sve povodom iznošenja stanja u Zavodu Pazarić.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo cjelovitu informaciju o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Na osnovu činjenica iz izvještaja, Federalna vlada danas nije prihvatila navode prema kojima je korisnicima Zavoda u Pazariću ugroženo zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba.

Vlada FBiH tvrdi da tome svjedoče izvještaji nadležnih institucija, ali i činjenica da zakonski staratelji korisnika Zavoda nisu raskinuli niti jedan ugovor zbog takvih navoda.

Foto: D.Ć./Klix.ba

Foto: D.Ć./Klix.ba

Vlada je ujedno pozvala direktora i Upravni odbor Zavoda u Pazariću da rade poslove koji su u okviru njihovih zakonskih nadležnosti.

Nakon detaljno provedene analize, s ciljem ušteda i racionalnijeg utroška sredstava, Vlada je zaključila da će donijeti odluku kojom će biti bitno smanjene naknade članova upravnih i nadzornih odbora te ograničene plaće direktora zavoda u nadležnosti FBiH u rasponu dvije-tri prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH.

(klix.ba)

NOVI TRAVNIK: Jednokratna novčana naknada porodiljama

Na osnovu Statuta Općine Novi Travnik donesena je ODLUKA o utvrđivanju prava na jednokratnu novčanu naknadu porodiljama. Odlukom se utvrđuje pravo na jednokratnu novčanu naknadu porodiljama koje imaju prebivalište na području općine novi Travnik u iznosu od 100,00 KM. Read more