Plaće i naknade direktora zavoda i članova UO i NO bit će znatno smanjene

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH između ostalog je odlučeno da će uskoro biti usvojena odluka da se u narednom periodu znatno smanje plaće i naknade direktora raznih zavoda i članova upravnih i nadzornih odbora u cilju racionalizacije, a sve povodom iznošenja stanja u Zavodu Pazarić.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo cjelovitu informaciju o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Na osnovu činjenica iz izvještaja, Federalna vlada danas nije prihvatila navode prema kojima je korisnicima Zavoda u Pazariću ugroženo zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba.

Vlada FBiH tvrdi da tome svjedoče izvještaji nadležnih institucija, ali i činjenica da zakonski staratelji korisnika Zavoda nisu raskinuli niti jedan ugovor zbog takvih navoda.

Foto: D.Ć./Klix.ba

Foto: D.Ć./Klix.ba

Vlada je ujedno pozvala direktora i Upravni odbor Zavoda u Pazariću da rade poslove koji su u okviru njihovih zakonskih nadležnosti.

Nakon detaljno provedene analize, s ciljem ušteda i racionalnijeg utroška sredstava, Vlada je zaključila da će donijeti odluku kojom će biti bitno smanjene naknade članova upravnih i nadzornih odbora te ograničene plaće direktora zavoda u nadležnosti FBiH u rasponu dvije-tri prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH.

(klix.ba)

Usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava s udjelom državnog kapitala

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ u suradnji s Privrednom/Gospodarskom komorom F BiH objavljuje Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa udjelom državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).


Usavršavanje na temelju javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.

Usavršavanje su obvezni proći predsjednici i članovi NO i uprava gospodarskih društava u kojima ovlasti po osnovu udjela državnog kapitala vrše Federacija BiH, županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koja ispunjava uvjete predviđene člankom 248. Zakona o gospodarskim društvima (”Službene novine F BiH”, br. 81/15).

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Amra Kraksner:  030 / 509 751  ili  061 302 866 ; e-mail: amra.kraksner@unvi.edu.ba