Prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna općine Vitez možete dostaviti do 10. siječnja 2022.

Općinsko vijeće Vitez, na svojoj 9. redovitoj sjednici, održanoj 21.12.2021. godine, donijelo je Zaključak o provedbi javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2022. godinu.

O Nacrtu proračuna općine Vitez za 2022. godinu vodit će se javna rasprava do 10.1.2022. godine.

Nacrt proračuna za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna prema Odluci o korisnicima proračuna općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti – udruge građana i drugi da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna-Službi za financije općine Vitez.

Tekst Nacrta zainteresiranima će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez-www.opcinavitez.info, a možete ga pogledati i u nastavku:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,

Hidajet Sivro

Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Vitez za 2020. godinu vodit će se do 3.1.2020.godine

Na prijedlog Povjerenstva za proračun, Općinsko vijeće Vitez, na svojoj  20. redovitoj sjednici, održanoj 11.12.2019. godine, dinijelo je Zaključak o provođenju javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2020. godinu.

O Nacrtu proračuna općine Vitez za 2020. godinu vodit će se javna rasprava do 3.1.2020.godine.

Nacrt proračuna za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna prema Odluci o korisnicima proračuna općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti – udruge građana i dr. da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna – Službi za financije općine Vitez.

Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez-www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informiranja.

(Predsjednik OV Vitez, Hidajet Sivro)