Pendeš: Oružane snage BiH spremne izvršiti sve zakonom definirane zadatke

Konferencija za medije na temu – Aktuelno stanje i prioriteti u radu Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH održana je u Ministarstvu odbrane BiH, a medijima se na ovu temu obratila ministrica odbrane BiH Marina Pendeš i zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije brigadni general Mirsad Ahmić. Read more

Pendeš: Inzistirati na profesionalnom i zakonitom odnosu prema poslu svih uposlenih u institucijama obrane

U zgradi Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine održana je 15. sjednica Stručnog kolegija MO BiH kojom je predsjedala ministrica obrane BiH Marina Pendeš. Sjednici su nazočili zamjenik ministrice BiH za politiku i planove Sead Jusić, rukovoditelji organizacijskih cjelina MO BiH te predstavnici Zajedničkog stožera Oružanih snaga BiH. Read more

Dodjela pomoći iz grant sredstava za korisnike programa „Perspektiva“ – tranzicija i zbrinjavanje otpuštenih pripadnika OS BiH

U okviru realizacije programa „Perspektiva“ – programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenih pripadnika OS BiH tokom 2015.godine u kasarni „Rajlovac“ OS BiH 25.04.2016.godine upriličeno je potpisivanje Ugovora o dodjeli pomoći iz sredstava granta sa korisnicima programa „Perspektiva“ i potpisivanje Ugovora sa izabranim najpovoljnijim dobavljačima/isporučiocima roba i usluga. Read more

Stručni kolegij MO i OS BiH o procesu knjiženja perspektivne vojne imovine

U Ministarstvu obrane BiH održana je 8. sjednica Stručnog kolegija na kojoj su najviši predstavnici MO i OS BiH razmatrali realizaciju zaključaka sa 16. sjednice Predsjedništva BiH, održane 2.12.2015. godine, koji se odnose na Ministarstvo obrane i zaključaka s radnog sastanka najviših predstavnika MO i OS BiH s članovima Predsjedništva BiH, održanog dan kasnije, te analizirali aktivnosti na uknjižbi perspektivne nepokretne vojne imovine. Read more