“Zdravlje djeteta i mladih u fokusu kroz karate sport”

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u suradnji sa Općinom Vitez i karate klubom “MLADOST” VItez provode projekat pod nazivom “Zdravlje djeteta i mladih u fokusu kroz karate sport”.


Cilj i ideja karate kluba “Mladost” Vitez nije zasnovana samo na rezultatima koji su svakako prisutni, ali nisu jedini cilj. Ključni cilj i ideja kluba ali i ovog projekta jeste staviti zdravlje djeteta i mladih u fokus.
Zdravlje kao primarni cilj kolektiva, diktira i sam tok treninga i pristup usluge individualnog treniranja Projekat “Zdravlje djeteta i mladih u fokusu kroz karate sport” omogućit će novim sudionicima da osnovne karate elemente što podrazumjeva izdržljivost, samodisciplinu, samouvjerenost, samoobranu i dr. budu doživljene i izvođene u atmosferi zabavnog karaktera.
Psiho-fizički zahtjevi su prilagođeni uzrastu i potstiču djecu da rado i sa mnogo motiva i entuzijazma učestvuju u ovom programu. Četitiri mjeseca besplatnog treniranja za nove članove, dajući prednost djeci i mladima iz socijalno ugroženih kategorija te ruralnih područja, uz dvije edukacije/radionice sa stručnim
kadrom na dvije teme o zdravlju u toku trajanja projekta su osnovne našeg projekta.

Ovim putem pozivamo sve zaiteresirane članove da nam se pridruže i postanu dio našeg tima i
projekta – poručili su iz karate kluba ”Mladost” Vitez.