Invalidi koji su mirovinu ostvarili zbog gubitka radne sposobnosti neće moći raditi i primati mirovinu

– Osiguranik je sposoban za rad ili nije. Omogućavanje korisniku invalidske mirovine stjecanje statusa osiguranika u obveznom osiguranju ne samo da je u suprotnosti s navedenim nego bi stvorilo prostor za zloupotrebe i neizbježno dovelo do povećanja udjela invalidskih mirovina u mirovinskom sustavu u Federaciji BiH, obrazloženo je

Osobe koje su ostvarile invalidsku mirovinu u Federaciji BiH više neće moći primati mirovinu i raditi. Naime, na nedavnoj sjednici Zastupničkog doma Federacije usvojene su izmjene i dopune Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, piše Večernji list BiH.

U novom zakonskom rješenju izvršena je dopuna članka 89. zakona tako što je dopunjen naziv članka riječima “i invalidsku” te dodan stavak 2. kojim je propisano da se pravo na invalidsku mirovinu osigurava korisniku koji nije u obveznom osiguranju.

Navedeni članak 89. izvornog zakona ograničava korisnicima obiteljske mirovine mogućnost da rade i primaju mirovinu, a dodavanjem novog stavka predloženim prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju isto se ograničava i korisnicima invalidskih mirovina.

Naime, brisanjem članka 116. zakona, koji je presudom Ustavnog suda Federacije BiH proglašen neustavnim, korisnicima invalidskih mirovina bilo je omogućeno stjecanje statusa osiguranika u obveznom osiguranju bez obustave isplate mirovine, a što je, kako se navodi u obrazloženju izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, u potpunosti suprotno temeljima na kojima je postavljen sustav mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH.

  • Pravo na invalidsku mirovinu stječe osiguranik kod kojeg je utvrđena 1. kategorija invalidnosti, odnosno kod kojeg postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.

Prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, gubitak radne sposobnosti (1. kategorija invalidnosti) postoji kada se utvrdi da osiguranik u obveznom osiguranju trajno nije sposoban za rad na radnom mjestu, odnosno poslu koji je obavljao na dan ocjene radne sposobnosti ili koji je obavljao prije prestanka osiguranja, kao ni za drugo radno mjesto, odnosno posao koji odgovara njegovoj stručnoj spremi, odnosno radnoj sposobnosti stečenoj radom niti se prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom može osposobiti za druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, odnosno radnoj sposobnosti stečenoj radom – stoji u obrazloženju.

Ostvarivanje prava

Nadalje se navodi kako su potpuni gubitak radne sposobnosti i, s tim u vezi, ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu te istodobno stjecanje statusa osiguranika u obveznom osiguranju dijametralno suprotne situacije i jedna isključuje drugu.

  • Osiguranik je sposoban za rad ili nije. Omogućavanje korisniku invalidske mirovine stjecanje statusa osiguranika u obveznom osiguranju ne samo da je u suprotnosti s navedenim nego bi stvorilo prostor za zloupotrebe i neizbježno dovelo do povećanja udjela invalidskih mirovina u mirovinskom sustavu u Federaciji BiH.

Predloženom dopunom zakonodavac štiti temelje na kojima je postavljen sustav mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, a u konačnici i proračun Federacije BiH – zaključeno je u obrazloženju izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Prema navedenom, umirovljenici koji su stekli pravo na prijevremenu starosnu mirovinu i starosnu mirovinu i dalje imaju pravo primati mirovinu i biti osigurani, odnosno raditi, dok se korisnici invalidskih i obiteljskih mirovina trebaju odlučiti hoće li primati mirovinu ili raditi.

izvor: vecernji.ba/radiovitez.ba