Ministarstvo gospodarstva KSB objavilo Ponovni javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije

Na osnovu članka 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Kantona Središnja Bosna („Službene novine KSB“, broj: 8/03 i 14/03) i Odluke Vlade KSB o usvajanju programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi” utvrđenog Proračunom KSB za 2021. godinu broj:01-11.7-6033/21 od 19.08.2021. godine, Ministarsvo gospodarstva raspisuje 

P O N O V N I J A V N I P O Z I V
ZA ODABIR BANKE ZA PLASMAN KREDITNE LINIJE UZ SUBVENCIONIRANJE DIJELA KAMATNE STOPE ILI PROFITNE MARŽE OD STRANE MINISTARSTVA PRIVREDE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I OBRTNIKE KOJI IMAJU SJEDIŠTE NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Obrazac prijave za Banku