VLAŠIĆ: Održana radionica na temu izrade strategije razvoja turizma

Na Vlašiću je, u okviru priprema za izradu strategije razvoja turizma u Federaciji BiH, održana radionica u organizaciji USAID-a i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Radionici je nazočio i ministar gospodarstva KSB Nisvet Hrnjić sa suradnicima. Ministarstvo gospodarstva KSB uviđa značaj ovog dokumenta u izradi i sukladno tome želi aktivno sudjelovati u svim fazama njegove izrade, kako bi se došlo do najboljih rješenja i najkvalitetnijeg predstavljanja turističkih potencijala KSB i Federacije BiH.

Predstavnici Ministarstva gospodarstva su istakli važnost promjene paradigme turizma u smislu da priliku za privređivanje u ovoj grani gospodarstva ima svaki pojedinac, a ne samo veliki subjekti, kao i potrebu za uvezivanjem svih subjekata koji se bave turizmom u jedinstven sustav.

Kako se radi o grani gospodarstva koja je u ekspanziji i koja za kratko vrijeme daje pozitivne razvojne i financijske efekte, potrebno je da se sve razine vlasti uključe i daju svoj doprinos u izradi što kvalitetnije strategije razvoja turizma.