Dobro se boljim vraća: Pomozimo braći Valjevac!

U saradnji sa Centrom za socijalni rad Kalesija a na inicijativu Udruženja „H.O. Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus“ (MFS-EMMAUS) početkom 2016. godine pokrenuta je akcija izgradnje porodične kuće za 4 malodobna brata Valjevac u Vukovijama Donjim, općina Kalesija. Radi se o četiri brata, Elmedinu, Elvedinu, Sejfi i Hamidu koji su 2006. godine ostali bez oca a 2009. godine i bez roditeljskog staranja nakon oduzimanja starateljstva majci koja je u više navrata zanemarivala svoje roditeljske obaveze prema djeci. Read more