U Vitezu obilježen Međunarodni dan ljudskih prava

U okviru kampanje „Invaliditet me ne određuje“ projekta EMPOWER kojeg provodi Caritas BiH s partnerima, a financiraju Europska unija, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i CatholicReliefServices, jučer je, u prostorijama hotela „Central“ u Vitezu, obilježen je Međunarodni dan ljudskih prava.

Udruženje „Most“ i Udruženje „Betanija“ iz Viteza su organizirali okrugli stol pod nazivom „Naša prava vaša su obaveza“. Glavna tema ovog događaja su bila ljudska prava osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Ovom prigodom, sudionici su imali priliku čuti više o pravima osoba s invaliditetom, a zatim i osobne priče tri govornika, osoba s mentalnim poteškoćama, koje su govorile o svojim osobnim iskustvima i putu ka oporavku. Govoreći o svojoj svakodnevnici, osjećaju izoliranosti, nevidljivosti njihova invaliditeta te stigmi koja se veže za mentalne poteškoće, nazočnima su prenijelisnažne poruke koje se tiču potrebe za poštivanjem ljudskih prava, ali i podrškom zajednice.

“Poštovanje ljudskih prava je temelj svakog demokratskog društva. Mi, kao osobe sa invaliditetom i dalje vodimo borbu za jednakopravnost sa ostalim građanima i za što bolju inkluziju u BiH društvo. Naša Prava su zagarantirana UN-ovom Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Ostvarivanje prava iz ovih dokumenata za nas je imperativ”, izjavio je Edin Hodžić, predsjednik Udruženja „Most“ Vitez.

Donatori kroz kampanju “Invaliditet me ne određuje” i kroz realiziranje lokalnih kampanja žele osnažiti osobe s invaliditetom i organizacije koje s njima rade i podržati ih u njihovoj borbi za svoja prava.