U Vitezu čuvaju okoliš i zarađuju izdvajajući korisne materijale iz otpada (VIDEO)

Da je u komunalnom otpadu novac najbolje znaju u viteškoj firmi Lucius, koja ne samo da izdvaja korisne materijale iz otpada i vraća ih na ponovno korištenje, nego i čuva naš okoliš i zdravlje.

A sve je počelo kao pilot projekt uvoza i prerade otpada s jednom švicarskom firmom. Osam godina kansije u 6 000 tona prerađenog otpada petina je iz Bosne i Hercegovine, koji se u Europu vraća kao burzovna roba.

„Cijena prerađene tone bakra iznosi od 10 do 14.000 maraka na burzi, naravno, ovisno o njegovoj čistoći“, ističe direktor Matija Marjanović.

On bi, da nas nije, završio u rijekama ili šumskim prostranstvima, pojašnjava Matija, čijih pedesetak radnika na nekoliko tisuća četvornih metara prvo ručno razdvaja prikupljeni otpad, pa dio koji je ispravan vraća u prodaju, a drugi dio se drobi, potom usitnjava i prodaje na tržištu. Jer ukoliko se stručno ne zbrinu odbačeni predmeti koje svakodnevno koristimo, prijetnja su našem zdravlju, kaže Aleksandar Vrećo, navodeći primjer starih friždera:

„Na njemu ima raznih materijala, od plina do ulja u motoru. Odvajaju se sve komponente koje su štetne, a koje se kasnije mogu i unovčiti.“

„Otpad koji bi se možda našao na smetljištu, kad se preradi kod nas u poluproizvod, netko će od njega ponovno napraviti neki trafo, motor, sve se dobro iskoristi“, dodaje Milenko Šafradin.

I naravno, financijski se isplati, pa je samo u prošloj godini promet ove firme premašio trinaest milijuna maraka. A mogućnosti su velike, posebno u komunlanom otpadu, čijim bi razdvajanjem osigurali značajna sredstva, te smanjili količine koje se odvoze na deponije. Istovremeno, za ove poslove neophodni su obrazovani i stručni ljudi.

„Ekologija u BiH nije još uvijek zaživjela, nema ni stručnjaka iz te oblasti, ni dovoljno educiranih radnika, tako da se borimo s čime imamo, a težimo tome da bismo jednoga dana imali školu koja će nam proizvesti kadrove“, ističe Marjanović.

Ono što raduje jeste da se i uz podršku države odnos prema opasnom otpadu polako mijenja. I to ne bez razloga. Opasnost je posebno u nestručnom rukovanju zastarjelom informatičkom opremom.

„Postoje kondenzatori koji u sebi mogu imati cijanida i morate biti osposobljeni da se to ukloni, jer zna se koliko je on opasan“, dodaje Marjanović.

Stalnim učenjem ovdje nastoje biti ukorak sa svijetom, pa su počeli i reciklažu matičnih ploča i izdvajanje srebra, zbog čega slijedi nabavka suvremenih strojeva, uz stalno ulaganje u ljude, bez čijeg znanja i truda nema ni novca, ali ni sigurnog okruženja.

federalna.ba