Zabranjen uvoz dječjih igračaka: Lutka Modern, Lutka Fashion i Lutka Angel

Sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na MC Rajlovac, tijekom redovnog zdravstvenog pregleda pri uvozu, zabranila je uvoz dječjih igračaka: “Lutka Modern”, “Lutka Fashion”i “Lutka Angel” porijeklom iz Kine.

Naime, prema rezultatima laboratorijske analize uzoraka dječjih igračaka, uzetih prilikom inspekcijskog pregleda, utvrđeno je da kemijska analiza na sadržaj ftalata ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda koji sadrže flatate („Službeni glasnik BiH“ broj 04/10) i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (“Službeni glasnik BiH, broj: 2/92 i 13/94) zbog povećanog Di (2-etilheksil) ftalat (DEHP),  zbog čega pošiljka ne može biti stavljena u promet i upotrebu.                   

Sukladno tome, uvoz kontrolirane pošiljke od 1884 komada, zabranjen je i naređeno je njeno uništenje.

Inspekcija naložila uništavanje 480 dječjih lutki podrijetlom iz Kine

Sanitarna granična inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na Carinskoj ispostavi (FUZIP CI) Halilovići je 11. prosinca ove godine tijekom redovitog pregleda pri uvozu naložila laboratorijsku analizu pošiljke dječjih lutki porijeklom iz Kine.

Prema nalazima kemijske analize od 16. prosinca utvrđeno je da ispitani uzorak, zbog povećanog sadržaja di (2-etiheksil) ftalata (DEHP), ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate.

Takva roba ne ispunjava parametre kvalitete i sigurnosti za opću upotrebu propisane Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe. Shodno navedenom, uvoz zdravstveno neispravne pošiljke u količini od 480 dječjih lutki je zabranjen, te je naređeno njeno uništenje, priopćeno je iz FUZIP-a.

(www.vecernji.ba)

S tržišta se povlače mikser, lutka, kaciga i još dva proizvoda

Na tržištu BiH pronađeni su mikser za hranu, stol, dječja lutka, mišići za plivanje, te biciklistička kaciga koji spadaju u grupu nesigurnih proizvoda, jer predstavljaju ozbiljan rizik za korisnike.Riječ je o mikseru za hranu marke “Home” (Home KMX-3605-KH), čija je zemlja porijekla Kina, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

U priopćenju se navodi da termoplastični materijali proizvoda nisu dovoljno otporni na vatru, što može dovesti korisnike u opasnost od požara i opekotina, a nije ni usklađen s Naredbom o električnoj opremi i standardom.

Stol “Donantracite”, porijeklom iz Italije, predstavlja ozbiljan rizik od povrede jer nema odgovarajuću izdržljivost, a ne ispunjava ni sigurnosne zakone.

Lutka “Beautiful fashion friends” iz Kine, predstavlja kemijski rizik jer sadrži određenu tvar, koja nije u skladu s odlukom o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate, dodaje se u priopćenju.

Mišići za plivanje marke ROIG 18RTC1504 14h21 iz Kine, predstavljaju ozbiljan rizik od utapanja, jer nisu usklađeni s Naredbom o osobnoj zaštitnoj opremi i standardom. Kod ovih mišića sigurnosni nepovratni ventili nisu u funkciji, komore zadržavaju manje od 50 posto originalnog pritiska, te su nedovoljno otporna na probijanje, navode iz Agencije.

Biciklistička kaciga (Solstice Casque, Bontrager), čija je zemlja porijekla Kina, predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje korisnika jer ne pruža zaštitu od udara i povreda. Kaciga nije usklađena s naredbom o osobnoj zaštitnoj opremi, ne ispunjava sve zahtjeve iz standarda, a uočena je i nedovoljna apsorpcija udara s oštećenjima konstrukcije proizvoda. 

Svi uvoznici ovih proizvoda poduzeli su mjere povlačenja s tržišta, a potrošačima koji su ih kupili, savjetuje se da ih vrate uvozniku ili u trgovinu gdje su kupljeni.

(avaz.ba)