VITEZ: Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za objekat namijenjen za proizvodnju laminiranog stakla

Služba za opću upravu, općine Vitez u suradnji sa „Kristal“ d.o.o. Vitez poziva sve zainteresirane, a posebno članove ekološke udruge, udruge sportskih ribolovaca, žitelje MZ Jardol i općine Vitez da sudjeluju u Javnoj raspravi o izdavanju okolišne dozvole za objekat namijenjen za proizvodnju laminiranog stakla  vl.“Kristal“ d.o.o. Vitez. Read more