24 godine od dolaska humanitarnog konvoja „Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu“

  1. prosinca 2017. godine, u Novoj Biloj obilježit će se 24-ta obljetnica humanitarnog konvoja “Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu“. Također, svečanim koncertom i večeri zahvale, Udruga “Čuvarica tradicije” Nova Bila, kao Organizator se na poseban način želi zahvaliti svim liječnicima i zdravstvenim djelatnicima iz Republike Hrvatske i BiH, koji su na svoj način doprinijeli opstanku i opstojnosti Hrvata, u srcu Bosne gdje su vjekovima, duboko ukorijenjeni.

Read more