Usvajanje zakona o konverziji CHF ugrozilo bi bankarski sistem BiH

Najveći rizik za bankarski sektor Bosne i Hercegovine predstavlja potencijalno usvajanje zakona o konverziji kredita u švicarskim francima (CHF) i ukoliko do toga dođe moglo bi doći i do potresa bankarskog sistema, izjavio je Christian Stoffel, direktor regionalnog ureda Frankfurt Advent International, vlasnika Addiko banke. Read more