Pojačane kontrole inspektora Uprave za neizravno oporezivanje BiH

Inspektori Uprave za neizravno oporezivanje pojačali su kontrole zahtjeva za povrat PDV-a i zahtjeva za porezni kredit koji su u svojim PDV prijavama iskazivali poreski obveznici tijekom 2019. godine.

Pojačana kontrolna aktivnost trenutno se provodi na području banjolučkog regionalnog centra UNO, a posebna se pažnja u kontrolama posvećuje popisu zaliha kod poreznih obveznika. Po okončanju pojačanih kontrolnih aktivnost u banjolučkom regionalnalom centru Uprave, slijedit će pojačane kontrole i u ostalim regionalnim centrima UNO.

Porezni obveznici koji se nalaze u sustavu PDV-a, a koji pripadaju regionalnam centru Banja Luka u devet mjeseci 2019. godine povećali su zahtjeve za povrat PDV-a i zahtjeve za porezni kredit u iznosu nešto većem od 31 milijun KM u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. To je bio razlog da inspektori UNO krenu u pojačane kontrole kod poreznih obveznika u cilju provjere zakonitosti i ispravnosti povećanja zahtijevanog povrata PDV-a i poreznog kredita. UNO je, pored inspektora koji već rade u regionalnom centru Banja Luka, pojačala inspektorski sastav na način da je iz ostalih regionalnih centara Uprave privremeno raspoređen određeni broj inspektora, te je na takav način formiran tim od ukupno 68 ovlaštenih službenih osoba koji imaju zadatak da izvrše više od 200 potpunih i informativnih kontrola. Po okončanju kontrolnih aktivnosti, koje su službeno počele 12.11.2019. godine, UNO će i službeno predstaviti rezultate pojačanih kontrola. Ono što je do sada uočeno je činjenica da su pojedini porezni obveznici iskazivali zalihe u većim iznosima od stvarnog stanja, te je zato u kontrolama posebno naglašena obveza popisa zaliha. Po okončanju pojačanih kontrolinih aktivnosti u banjolučkom regionalnom centru UNO, inspektori Uprave pojačat će kontrolne aktivnosti i u ostala tri regionalna centra Uprave za neizravno oporezivanje.

Najava pojačanih PDV kontrola

Obzirom da već duži vremenski period mali i srednji obveznici u BiH iskazuju povećane zahtjeve za povrat PDV-a i poreski kredit, Sektor za poreze će nakon obrade podnesenih poreskih prijava za mjesec mart 2017. godine, izvršiti pojačan inspekcijski nadzor PDV malih i srednjih obveznika koji su u prethodnim poreskim periodima iskazali u PDV prijavama zahtjeve za povrat PDV-a i poreski kredit. Read more