Inspekcijske kontrole i u Vitezu, Novom Travniku, Travniku, Busovači…

Porezna uprava Federacije BiH je tijekom jučerašnjeg dana izvršila 186 inspekcijskih kontrola, tzv. akcija na području Federacije BiH, a Kantonalni porezni ured Novi Travnik je dana 19.8.2021. godine izvršio 9 inspekcijskih kontrola na području Kantona Središnja Bosna.

Kontrolom su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju građevinsku djelatnost, trgovinsku, ugostiteljsku i druge uslužne djelatnosti. Kontrole su izvršene na području općina: Bosanska Krupa, Bužim, Sanski Most, Velika Kladuša, Cazin, Odžak, Orašje, Tuzla, Živinice, Lukavac, Tešanj, Usora, Zenica, Zavidovići, Maglaj, Kakanj, Visoko, Novi Travnik, Travnik, Vitez, Busovača, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Jajce, Bugojno, Goražde, Mostar, Neum, Čitluk, Čapljina, Ljubuški, Novi Grad, Stari Grad, Novo Sarajevo, Centar, Ilidža, Hadžići, Livno i Tomislavgrad.

Cilj kontrola je bila provjera poštivanja Zakona o fiskalnim sustavima i zapošljavanja radnika na crno. U ovim kontrolama inspektori Porezne uprave su otkrili 53 neprijavljena radnika, 70 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune, 12 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 9 objekata koji su radili bez odobrenja za rad nadležnog organa.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanja neprijavljenih radnika, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, nepostojanja fiskaliziranog fiskalnog uređaja i rada bez odobrenja zapečaćeno je 27 objekata i u 137 slučaja su podneseni prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 278.850,00 KM.

Porezna uprava će nastaviti aktivnosti inspekcijskog nadzora na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprječavanju sive ekonomije i u dane vikenda i poziva porezne obveznike kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i poštuju zakone kako se ne bi izlagali sankcijama i nepotrebnim troškovima.

Porezna uprava zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje obveze i poziva sve porezne obveznike da svoje obveze blagovremeno izvršavaju, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika i posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

(Porezna uprava Federacije BiH)

Pojačane kontrole inspektora Uprave za neizravno oporezivanje BiH

Inspektori Uprave za neizravno oporezivanje pojačali su kontrole zahtjeva za povrat PDV-a i zahtjeva za porezni kredit koji su u svojim PDV prijavama iskazivali poreski obveznici tijekom 2019. godine.

Pojačana kontrolna aktivnost trenutno se provodi na području banjolučkog regionalnog centra UNO, a posebna se pažnja u kontrolama posvećuje popisu zaliha kod poreznih obveznika. Po okončanju pojačanih kontrolnih aktivnost u banjolučkom regionalnalom centru Uprave, slijedit će pojačane kontrole i u ostalim regionalnim centrima UNO.

Porezni obveznici koji se nalaze u sustavu PDV-a, a koji pripadaju regionalnam centru Banja Luka u devet mjeseci 2019. godine povećali su zahtjeve za povrat PDV-a i zahtjeve za porezni kredit u iznosu nešto većem od 31 milijun KM u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. To je bio razlog da inspektori UNO krenu u pojačane kontrole kod poreznih obveznika u cilju provjere zakonitosti i ispravnosti povećanja zahtijevanog povrata PDV-a i poreznog kredita. UNO je, pored inspektora koji već rade u regionalnom centru Banja Luka, pojačala inspektorski sastav na način da je iz ostalih regionalnih centara Uprave privremeno raspoređen određeni broj inspektora, te je na takav način formiran tim od ukupno 68 ovlaštenih službenih osoba koji imaju zadatak da izvrše više od 200 potpunih i informativnih kontrola. Po okončanju kontrolnih aktivnosti, koje su službeno počele 12.11.2019. godine, UNO će i službeno predstaviti rezultate pojačanih kontrola. Ono što je do sada uočeno je činjenica da su pojedini porezni obveznici iskazivali zalihe u većim iznosima od stvarnog stanja, te je zato u kontrolama posebno naglašena obveza popisa zaliha. Po okončanju pojačanih kontrolinih aktivnosti u banjolučkom regionalnom centru UNO, inspektori Uprave pojačat će kontrolne aktivnosti i u ostala tri regionalna centra Uprave za neizravno oporezivanje.

Uspješno realizirana akcija kontrole auto škola na području SBK

Nakon uspješno provedene akcije “Mladi vozači”, u kojoj su zbog počinjenih prekršaja poništene 4 vozačke dozvole mladim vozačima, koji su upućeni na ponovno polaganje vozačkog ispita, te je kontrolisano 560 mladih vozača i uručeno 44 prekršajna naloga, nastavljene su pojačane aktivnosti u cilju poboljšanja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja. Read more

U 45 kontrola zatečen 3.771 neprijavljeni radnik

Porezna uprava Federacije BiH je 19.oktobra 2017. godine  je izvršila ukupno 281 inspekcijski nadzor na području Federacije BiH kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, građevinsku djelatnost, trgovinsku djelatnost i druge uslužne i proizvodne djelatnosti. Read more

Najava pojačanih PDV kontrola

Obzirom da već duži vremenski period mali i srednji obveznici u BiH iskazuju povećane zahtjeve za povrat PDV-a i poreski kredit, Sektor za poreze će nakon obrade podnesenih poreskih prijava za mjesec mart 2017. godine, izvršiti pojačan inspekcijski nadzor PDV malih i srednjih obveznika koji su u prethodnim poreskim periodima iskazali u PDV prijavama zahtjeve za povrat PDV-a i poreski kredit. Read more

KONTROLE NA TRŽNICI U BIHAĆU

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje vršili su danas kontrolu prodaje tekstilne robe na tržnici u Bihaću i tom prilikom oduzeli određenu količinu robe koja se prodavala bez neophodne dokumentacije o porijeklu. Read more