Potpisan Kolektivni ugovor između Ministarstva zdravstva i Sindikata zdravstvenih radnika KSB

U travniku je potpisan Kolektivni ugovor u oblasti zdravstva na području Kantona Središnja Bosna.


Ministar zdravstva i socijalne politike u Vladi KSB, Anto Matić, i predsjednik Neovisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika KSB, Armin Kukić, potpisali su Kolektivni ugovor za oblast zdravstva, koji će važiti do 31. ožujka 2020. godine.
Javne zdravstvene ustanove počinju primjenjivati prava iz ovog Kolektivnog ugovora retroaktivno od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine.
Isti kolektivni ugovor je nekoliko tjedana ranije potpisan sa Sindikatom doktora i stomatologa.