Svi kadeti OS BiH na školovanju u inozemstvu dobrog su zdravstvenog stanja

U novonastaloj izvanrednoj situaciji na globalnom nivou u vezi s pandemijom COVID-19, kadeti Oružanih snaga BiH koji se nalaze na školovanju u inozemstvu dobrog su zdravstvenog stanja.

Trenutno su u inozemstvu kadeti na vojnim akademijama Republike Turske, Republike Grčke, Republike Hrvatske, Republike Italije, Savezne Republike Nјemačke, Sjedinjenih Američkih Država, kao i dva kadeta koji su ostali na Vojnoj akademiji Republike Srbije.

Na školovanju u Ankari nalaze se 54 kadeta iz BiH koji su ostali u svojim zgradama bataljuna (svaka klasa u svojoj zgradi) u kojima je izvršena dezinfekcija. Napravljen je novi raspored smještaja tako da u svakoj sobi budu po dva kadeta. Ista praksa je i u restoranu za vrijeme obroka, kao i u centru za odmaranje kadeta. Tokom ulaska u restoran ili centar za odmaranje kadetima se vrši kontrola temperature. Kadetima je zabranjeno okupljanje, igranje grupnih sportova, korištenje sportskih salona i slično. Kadeti mogu koristiti staze na otvorenom i parkove na akademiji za pojedinačni sport. Na dane 13. i 14. travnja kadeti su u sklopu aktivnosti izvršavali okopavanje prisada na akademiji. Usluga i hrana u restoranu je ista kao i ranije i nije bilo problema i prekida s obrocima.

Na akademiji u Ankari nije zabilježen nijedan slučaj zaraze virusom COVID-19. U svakom bataljunu su spremljene izolacijske sobe, u slučaju da se kod nekoga pojave simptomi. Ambulanta je otvorena 24 sata s dežurnim doktorom. Uskoro se očekuje početak online nastave. Na akademiji u Istambulu nalazi se 16 kadeta. Zdravstveno stanje svih kadeta je dobro, a okolnosti života i rada jednaki su onima u Ankari

Na školovanju u Grčkoj svih 18 kadeta u Solunu i Atini su u karanteni i dobrog su zdravstvenog stanja. U karanteni ostaju do 27. travnja. Nastava se izvodi online. Na vojnom učilištu u Hrvatskoj nalazi se 26 kadeta. Svi su dobrog zdravstvenog stanja, nitko nema zdravstvenih problema u smislu COVID 19. Oba kadeta u Italiji su dobrog zdravstvenog stanja. I dalje su smješteni kod vojnog predstavnika BiH pri NATO Zapovjedništvu u Napulju, u Republici Italiji. Kadeti pohađaju online nastavu. U Njemačkoj je svih sedam kadeta dobrog zdravstvenog stanja. Nastava se kontinuirano izvodi online.

Na školovanju u SAD-u, kadet koji je na završnoj godini na West Pointu, dobrog je zdravstvenog stanja i pohađa online nastavu. Upitno je održavanje završne ceremonije i dodjele diplome po završetku školovanja koje je zakazano za 23. svibanj 2020. godine.

Oba kadeta na završnim godinama studija u Srbiji su dobrog zdravstvenog stanja. Za kadete koji su vraćeni u BiH nastava se odvija sistemom „Učenje na daljinu“ putem interneta i dogovorenih portala. Za školovanje u Austriji, povratak na nastavak studija za 14 kadeta planiran je 3. svibnja 2020. godine, a početak nastave 5. svibnja. Kadetkinja koja je završila školovanje  u Velikoj Britaniji vratila se u BiH 9. travnja i nalazi se u obveznoj karanteni. Dobrog je zdravstvenog stanja.

U Bosni i Hercegovini su se zatekli pojedini kadeti, koji se školuju na vojnim akademijama u Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Austriji i Hrvatskoj, i oni su dobrog zdravstvenog stanja.

(Ured za odnose s javnošću)