Poziv na Javnu raspravu Nacrta Zakona o ugostiteljstvu FBIH

Zaključkom Doma naroda Parlamenta FBiH od 20.4.2018. godine kao i Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 30.9.2019.godine zadužena je Vlada FBiH kao predlagač, odnosno Federalno ministarstvo okoliša i turizma kao obrađivač Zakona da u roku od 60 dana organizuje i provede javnu raspravu s ciljem izrade Prijedloga Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH.

Javnu raspravu provest će predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno radna grupa koju je ministar Federalnog ministarstva okoliša i turizma imenovao svojim Rješenjem.

Javna rasprava provesti će se u Travniku, dana 21.11.2019.godine, zgrada Vlade Srednjobosanskog kantona (sala na II katu), u 11 sati.

Pozivaju se pravna i fizička lica sa kantonalnog nivoa zainteresirana za oblast ugostiteljstva, da uzmu učešće i eventualno dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Zakona na adresu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma ul.Hamdije Čemerlića br 2. 71000 Sarajevo ili na mail adrese: inja.bubalo@fmoit.gov.ba ili edina.djonko@fmoit.gov.ba

(Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis).

Tekst prihvaćenog Nacrta Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH možete preuzeti na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona (www.sbk-ksb.gov.ba) ili na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma (www.fmoit.gov.ba) u odjeljku Vijesti kao i u odjeljku Turizam, pododjeljak ugostiteljstvo, kako bi se u izradu prijedloga istog uključila šira javnost kao i relevantni subjekti iz ove oblasti.
Za sve dodatne informacije možete možete kontaktirati broj telefona: 030/511-217.

Poziv na javnu raspravu – Nacrt Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu

Vlada Srednjobosanskog kantona na 16. sjednici, održanoj 29.8.2019. godine, utvrdila je Nacrt Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu i zadužila Ministarstvo privrede da u općinama s područja Srednjobosanskog kantona otvori javnu raspravu.

Javnu raspravu provest će predstavnici Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, odnosno radna grupa koju je ministar Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona imenovao Rješenjem.

Nakon svake javne rasprave sačiniti će se zapisnik o zaprimljenim prijedlozima, sugestijama i komentarima, koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja Prijedloga Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu.

U tabeli ispod je raspored održavanja javnih rasprava:

R.btr. Općine Mjesto
održavanja javne rasprave
Datum održava- nja javne rasprave  Vrijeme održavanja javne rasprave
1. Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Busovača Kiseljak
(sala općine)
 23.09.2019.
(ponedjeljak)
 11,00 sati
2. Jajce, Dobretići Jajce
(sala općine)
 24.09.2019.
(utorak)
 11,00 sati
 3.Travnik, Vitez,
Novi Travnik
 Travnik
(sala općine)
 26.09.2019.
(četvrtak)
 11,00 sati
 4.Bugojno,
Gornji Vakuf – Uskoplje, Donji Vakuf
 Bugojno
(sala općine)
 27.09.2019.
(petak)
 11,00 sati

Zbog značaja gore navedenog propisa molimo vas da s područja vaše općine pozovete sve zainteresovane stranke.

Tekst prihvaćenog Nacrta Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu možete preuzeti na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona. (www.sbk-ksb.gov.ba).
Komentari, sugestije i prijedlozi na tekst nacrta Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu mogu se dostaviti elektronski putem e-mail adrese: min.priv@bih.net.ba. (Obrazac za dostavljanje primjedbi, sugestija i prijedloga)
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona: 030/511-217.

Služba za opću upravu općine Vitez i «TP- BENZ» d.o.o. Vitez organiziraju Javnu raspravu o izdavanju okolišne dozvole

Služba za opću upravu općine Vitez, u suradnji sa «TP- BENZ» d.o.o. Vitez organizira Javnu raspravu o izdavanju okolišne dozvole.

Služba za opću upravu općine Vitez, u suradnji sa «TP- BENZ » D.O.O.Vitez poziva sve zainteresirane, a posebno članove ekoloških udruga, udruge sportskih ribolovaca „Vitez“ , žitelje mjesne zajednice „Vitez I“  i općine Vitez  da sudjeluju u Javnoj raspravi o izdavanju okolišne dozvole za poslovno uslužni objekt –benzinska crpka s pratećim sadržajima vl. «TP- Benz» d.o.o.Vitez koja će se održati u ponedjeljak, 26.8.2019. godine, s početkom u 13 sati, u sali općine Vitez.

Svi zainteresirani mogu dobiti na uvid dokumentaciju o okolišnoj dozvoli u zgradi općine Vitez, u uredu broj 215.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije u vezi s izgradnjom poslovno uslužnog  objekta  vl.“TP-BENZ» d.o.o.Vitez mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu: Općina Vitez, Služba za opću upravu, ured br. 215.

Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE “Rijeka”

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK, u suradnji sa “Val-brana” d.o.o. Vitez, poziva sve zainteresirane, a posebno eko udrugu, udrugu ribolovaca, stanovnike MZ Rijeka i općine Vitez da uzmu učešće u Javnoj raspravi o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE “Rijeka” na rijeci Lašvi, općina Vitez. Read more

Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE “Rijeka”

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK u suradnji sa “Val-brana” d.o.o. Vitez poziva sve zainteresirane, a posebno Eko udrugu, udrugu ribolovaca, stanovnike MZ Rijeka i općine Vitez da uzmu učešće u Javnoj raspravi o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE “Rijeka” na rijeci Lašvi, općina Vitez. Read more

VITEZ: Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za objekat namijenjen za proizvodnju laminiranog stakla

Služba za opću upravu, općine Vitez u suradnji sa „Kristal“ d.o.o. Vitez poziva sve zainteresirane, a posebno članove ekološke udruge, udruge sportskih ribolovaca, žitelje MZ Jardol i općine Vitez da sudjeluju u Javnoj raspravi o izdavanju okolišne dozvole za objekat namijenjen za proizvodnju laminiranog stakla  vl.“Kristal“ d.o.o. Vitez. Read more

NAJAVLJUJEMO: Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE “Centar” na rijeci Lašvi u Vitezu

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Travnik KSB/SBK, u suradnji sa “Gudelj” d.o.o. Vitez poziva sve zainteresirane, a posebno eko udruge, udrugu ribolovaca, stanovnike MZ Centar i općine Vitez da sudjeluju u Javnoj raspravi o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE “Centar” na rijeci Lašva (Općina Vitez). Read more

POZIV: Javna rasprava u postupku davanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju obojenih metala na planini Kruščici

Općina Vitez, Koordinacioni tim za pripremu i provođenje javne rasprave, poziva građane, udruge, mjesne zajednice i druge pravne osobe, da prisustvuju i uzmu učešće u javnoj raspravi u postupku davanja prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju obojenih metala na području planine Kruščice. Read more