U Busovači gorio frizerski salon

Kantonalni operativni centar Civilne zaštite Travnik, na osnovu prikupljenih i obrađenih izvješća od općinskih operativnih centara CZ-e, BIHAMK-a, Federalnog meteorološkog zavoda, Agencije za vodno područje rijeke Save, Elektrodistributera na području KSB dostavio je Dnevnu informaciju za vremenski period od 09,00 sati 10.01.2017.g. do 09:00 sati  11.01.2017. Read more