Javni poziv: Izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i zamjenika

Na osnovu članka 2.13 stav (1) točka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 , 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u vezi s člankom 26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24 od 03.05.2024. godine, izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice Vitez dana 30.05.2024. godine, raspisuje

J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

I. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.

II. Uvjeti za imenovanje:

 Opći uvjeti:

  1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
  2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
  3. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
  4. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
  5. koje je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
  6. koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koju razinu vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima;
  7. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovoran, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uvjeti:

-da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju se imenuje u birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz Središnjeg biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje,

-da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stupanj stručne spreme,

– da mu nije izrečena sankcija od Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

III.  Potrebna dokumentacija: 

  1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3)

IV. Rok za podnošenje prijava

 Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine Vitez, na web stranici i sredstvima javnog informiranja (Radio Vitez).

V. Organ za provođenje postupka

 Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice Vitez.

VI. Ostale informacije

 Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice Vitez ili na internet stranici OIK/OIP.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izbornog povjerenstva sa naznakom:

Općinsko izborno povjerenstvo / Općinska  izborna komisija Vitez

Adresa: Stjepana Radića bb Vitez

„Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika-ne otvarati“.

Kandidati će, ako izborno povjerenstvo/komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborno povjerenstvo

OBRAZAC SG-3 PREUZMITE OVDJE neće uzeti u razmatranje.

“Trojka” na lokalne izbore u sedam općina KSB izlazi sa zajedničkim kandidatima za načelnike

U Bugojnu održan  radni sastanak kantonalnih rukovodstava Naroda i pravde, Naše stranke i Socijaldemokratske partije Kantona redišnja Bosna, s ciljem zajedničke pripreme za predstojeće lokalne izbore u listopadu ove godine.

– Razgovaralo se o više oblika zajedničkog rada, a posebno na suradnji s ciljem sprječavanja izbornih manipulacija i krađa od strane vladajućih stranaka u našem Kantonu, po čemu smo do sada bili poznati u Bosni i Hercegovini. Zajednička snaga i sinergija ovih stranaka ima za cilj promijeniti i odnos građana prema cijelom izbornom procesu i sumnje u njegovu regularnost, a posebno zato što, po nama potpuno opravdane, izmjene Izbornog zakona koje se odnose na kontrolu glasača i brojanja glasova i koje će po prvi put biti primijenjene ove godine, na žalost, neće biti testirani ni u jednoj općini našeg Kantona.

Ono na šta smo svi zajedno posebno ponosni je što smo održali i poboljšali našu suradnju u svim općinama kantona u odnosu na 2022.godinu i ove godine idemo sa zajedničkim kandidatima za načelnika u Bugojnu, Donjem Vakufu, Gornjem Vakufu – Uskoplju, Travniku, Novom Travniku, Jajcu i Kiseljaku, dok u nekoliko općina kantona imamo i zajedničku listu za općinska vijeća.

Ovaj naš rad je prepoznat i od strane drugih opozicionih stranaka, tako da u svim općinama imamo već dogovorenu ili je u završnoj fazi dogovora i šira podrška zajedničkom kandidatu za načelnika, što nam daje vjeru da zajedno možemo promijeniti stanje u Kantonu Središnja Bosna, koji je, na žalost, i dalje na posljednjem mjestu po većini ekonomskih i socijalnih pokazatelja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine , Narod i pravda i Naša stranka su već pokazali u velikom broju općina i gradova u kojima imaju svog načelnika ili gradonačelnika i većinu u općinskim i gradskim vijećima, kako se može drugačije i bolje raditi za svoje građane i nisu slučajno, baš te općine i gradovi, prvi na listi najrazvijenijih u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć svih građana Kantona Središnja Bosna, koje pozivamo da se aktivno uključe u izborni proces i podrže nas svojim glasom, pokazaćemo kako i naše općine mogu bolje, a naši građani kvalitetnije i sretnije živjeti.

Zajedno smo snaga koja će nabolje promijeniti budućnost Kantona Središnja Bosna! – priopćeno je iz Kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije BiH.

(Hronika.ba)

Danas se završavaju prijave za Lokalne izbore 2024. u BiH

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine, koje će se održati u nedjelju, 6. listopada 2024., rok za podnošenje prijava za ovjeru sudjelovanja na izborima za političke stranke i neovisne kandidate ističe danas u 16:00 sati.

Prevencija izbornih nepravilnosti

Ključna je suradnja svih u otkrivanju i sankcioniranju počinitelja izbornih nepravilnosti, jer se time šalju najbolje poruke građanima i vraća povjerenje u institucije, izjavio je glavni tužitelj Brčko distrikta BiH, Zekerija Mujkanović.

“Potrebna je sinkronizirana i dobra aktivnost svih koji mogu doprinijeti procesuiranju ove vrste kaznenih djela. To znači da svi u lancu otkrivanja, gonjenja i presuđenja – policijske agencije, tužiteljstva i sudovi – moraju odigrati svoju ulogu na najbolji način. Sudovi bi posebno trebali poštivati uputu Visokog sudbenog tužiteljskog vijeća i procesuirati ova kaznena djela na najbrži mogući način,” istaknuo je Mujkanović.

Tehnologija kao zaštita od izbornih prijevara

Strategija “Kako varati na izborima na dan izbora” će, prema Vehidu Šehiću, predsjedniku strateškog odbora Koalicije “Pod lupom”, pasti u vodu nakon završetka glasanja zahvaljujući novim tehnologijama koje će to onemogućiti.

“Ono što moram naglasiti jest da su sve naše preporuke, kojih ima 35, dostavljene svim političkim strankama. One se ne tiču samo unapređenja koje treba vratiti povjerenje u izborni proces, ali stranke su se oglušile na njih. Mnoge stvari koje su sada uvedene, a koje će se uvesti 2026. godine, mislim na nove tehnologije, ne odgovaraju mnogim političkim strankama,” rekao je Šehić.

Smanjenje prostora za malverzacije

Leila Bičakčić, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), naglasila je važnost izmjena zakona i pilot projekata koji će biti primijenjeni na izborima u listopadu.

“Izmjenama posljednjih zakona i pilot projektom koji ćemo sada vidjeti na izborima u listopadu, a naravno, očekujemo da će se to prenijeti na cijeli izborni proces u narednom krugu, značajno će se smanjiti prostor za malverzacije. Elektronički nadzor, registracija i brojanje značajno smanjuju prostor za malverzacije,” objasnila je Bičakčić.

Pripreme za izborne prevare

Iz koalicije nevladinih organizacija koje prate izborne procese svjesni su da pripreme za izborne prevare počinju mnogo prije dana izbora. Međutim, očekuju da će elektronska unapređenja izbornog procesa donijeti neke promjene.

“Najveće su prevare u manjim mjestima. U velikim mjestima poput Tuzle, Zenice i Sarajeva imate mnogo promatrača, medija, stranačkih i nestranačkih predstavnika koji pokrivaju praktički sva biračka mjesta. U manjim mjestima nema takvog nadzora i tamo se može raditi što god se želi. Zato je logično da se u manjim mjestima kroz ovaj pilot projekt vidi kako to funkcionira,” rekao je Šehić.

Proaktivni pristup zaštiti izbornog procesa

Jedan od akcenata panel diskusije bila je važnost proaktivnog pristupa tužiteljstava i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini u zaštiti izbornog procesa i procesuiranju izbornih nepravilnosti.

Izbori 2024. godine predstavljaju ključnu priliku za jačanje povjerenja građana u izborni proces i institucije koje ga provode. Uz primjenu novih tehnologija i zakonodavnih promjena, očekuje se značajno smanjenje prostora za izborne nepravilnosti te učinkovitija zaštita integriteta izbora.