Međunarodni savjetnici analizirat će stanje BH Telecoma i HT Mostar

U okviru ispunjavanja uvjeta za dobivanje druge tranše kredita od Međunarodnog monetarnog fonda (oko 155 miliona KM) u Federaciji je donosen Zakon o bankama, a ostalo je potpisivanje ugovora s međunarodnim savjetnicima za provođenje operativne i finansijske dubinske analize (due diligence) za BH Telecom i HT Mostar radi restrukturiranja i/ili prodaje dionica, na šta su se obavezale vlasti u Federaciji.

Read more

Vilim Primorac, predsjednik Uprave HT-a Mostar: Zaustavili smo negativan trend poslovanja, HT je u plusu u 2016.

Stabilizacija poslovanja, smanjivanje troškova, razvoj novih usluga… To su poslovi kojima je okupirana Uprava Hrvatskog telekoma iz Mostara koja pokušava ispraviti sve grijehe ranijih čelnika ove kompanije, koja je zbog višegodišnjeg zanemarivanja, lošeg poslovanja i neulaganja u razvoj, dovedena u poziciju da joj je ozbiljno narušeno funkcioniranje. Read more