Pred-tenderska prezentacija Projekta sustava daljinskog grijanja u općini Vitez

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez po modelu javno-privatnog partnerstva održana je, kako smo ranije javljali, polovicom rujna u Vitezu.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi projekt “Regionalni program energetske efikasnosti (REEP)”, koji se financira iz Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke suradnje kroz angažman konzorcija CMS/CETEOR/GMC implementira projekt u Bosni i Hercegovini.

Strateško opredjeljenje Općine Vitez je da se trajno riješi problem grijanja u gradu. Vitez je imao daljinsko grijanje do 1998. godine iz industrijske energane u vlasništvu Vitezit d.o.o. Vitez. Danas na području općine Vitez ne postoji organiziran sustav opskrbe toplotnom energijom, pa se zagrijavanje objekata vrši putem individualnih sustava grijanja za svaku zgradu. Cilj ovog projekta je dati prijedlog sustava daljinskog grijanja na biomasu gradskog područja općine Vitez, koji će uz mjere za poboljšanje energetske efikasnosti objekata obuhvaćenih sustavom daljinskog grijanja, osigurati održivost sustava daljinskog grijanja, smanjenje gubitaka i toplotni komfor.

U okviru događaja je konzultantski tim, angažiran na pružanju tehničke podrške Općini Vitez, potencijalnim privatnim partnerima predstavio koncept predmetnog projekta, najvažnije uvjete iz nacrta ugovora javno-privatnog partnerstva kao što su obveze i prava stranaka, parametri i rizici, kao i strategiju ugovaranja, te rokove za nadmetanje i provedbu projekta. Također, projekt je bio prezentiran s tehničkog, ekonomskog, okolinskog i ostalih ključnih aspekata, uključujući strateški plan provedbe kroz sve faze javno-privatnog partnerstva (JPP). Cilj ove prezentacije je bio upoznati sve zainteresirane strane, tj. potencijalne privatne partnere s projektom, uvjetima i prijedlozima prije pripreme tenderske dokumentacije, a prema modelu JPP.

Prezentacije možete preuzeti ovdje: