Bradara na panel konferenciji o lokalnoj samoupravi: Općine i gradovi ključni za europski put BiH

Panel konferencija na temu “Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine
kroz usklađenost sa standardima Europske povelje o lokalnoj samoupravi” otvorena je danas, u
organizaciji Saveza općina i gradova FBiH i Kongresa Vijeća Europe. Događaj je okupio lokalne
lidere, kao i ključne političke i pravne stručnjake radi razmjene znanja i iskustava u cilju
poboljšanja lokalne samouprave u skladu s europskim standardima, a među njima i predsjednicu
Federacije BiH Lidiju Bradaru.

Govoreći o izazovima s kojima se susreću lokalni dužnosnici, predsjednica Bradara je naglasila:
“Posao načelnika jedan je od najtežih kada je u pitanju javna uprava u ovoj zemlji. Preko
njihovih leđa lome se sve odluke viših razina vlasti a ruke su im nerijetko svezana kada su u
pitanju nadležnost,i a posebno financijska sredstva. Ipak, kao i u svakom poslu, oni spremniji se
brzo istaknu svojim rezultatima.”


“Općine i gradovi su temelj na kojem se odvija konkretan život u Federaciji, i ključno je da se
uvaži važnost ovog oblika samouprave za funkcioniranje cijelog sustava. Današnja panel
konferencija pokazuje da komunikacija između lokalne i viših razina vlasti mora biti još
izraženija i iskrenija. Bez spremnih općina i gradova, nema ni europskog puta za BiH”, dodala je
predsjednica Bradara.
Na skupu su govorili i Mladen Mišurić Ramljak, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza
općina i gradova Federacije BiH; Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH; Siroco
Messerli, zamjenik šefa misije i direktor za suradnju u Veleposlanstvu Švicarske; Ryan Knox,
direktor SALAR International; te Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova
Federacije BiH.


Događaj je dio šireg projekta „Inoviranje demokratskog sudjelovanja na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini“, koji provodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti pod okriljem Akcijskog plana
Vijeća Europe za BiH za razdoblje 2022.-2025. Financijsku podršku pružili su Kongres Vijeća
Europe, Vlada Kraljevine Švedske i Vlada Švicarske, što dodatno naglašava važnost i
međunarodnu podršku projektu.