Bilanca energetskih potreba Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu

Energetska politika Bosne i Hercegovine se usvaja na entitetskoj razini, odnosno, Federalnoj razini i nadležnost je Federacije Bosne i Hercegovine. 


Cilj ovog dokumenta jeste prikazati neophodne elemente i pokazatelje Bilance energetskih potreba Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu, uključujući energetske pokazatelje ostvarenja Bilance energetskih potreba u prethodnoj, 2020. godini.

BILANS ENERGETSKIH POTREBA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU