Tko nije upisao dron u evidenciju BHDCA, od danas ne može korisiti letjelicu

Snimanje dronovima sve je popularnije u BiH, a cijene ovih malih bespilotnih letjelica kreću se od 200 pa do 50.000 KM.

S rastom broja dronova koji su u upotrabi, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) pripremila je pravilnik za njihovo korištenje koji je na snazi od danas.

BHDCA podsjeća da se ovaj pravilnik primjenjuje na dronove čija masa, prije polijetanja, iznosi od 0,249 kg do 25 kg.

– Ovim putem, pozivamo sve vlasnike i operatore dronova u BiH da podnesu zahtjev za upis drona u evidenciju BHDCA. Prilikom podnošenja zahtjeva za upis drona u evidenciju, vlasnik ili operator drona treba popunjen zahtjev sa prilozima dostaviti u BHDCA, nakon čega mu BHDCA, u roku od 30 dana, izdaje Potvrdu o evidenciji.

Pravilnikom je definirano i u kojim razdobljima dana će se moći letjeti te koje vrste dronova će se moći koristiti i na koji način, od onih najlakših pa do onih koji mogu dosezati velike visine.

Kada je riječ o kupovini dronova, Direkcija na to neće utjecati, ali će biti definirano tko može upravljati dronom. Tako će se svi korisnici dronova morati evidentirati u Direkciji, a osobe mlađe od 16 godina neće moći koristiti ove letjelice. Također, svi će morati poznavati i određene zrakoplovne propise.

Nekomercijalno letenje dronom dozvoljeno je samo danju i unutar vidnog polja operatora. Nije dozvoljeno letenje dronom iznad ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, puteva, željezničkih pruga, vodenih puteva, dalekovoda, iznad skupa ljudi na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 50 metara, unutar aerodromske zone. Maksimalna dozvoljena visina letenja je do 30 metara.

Komercijalno letenje dozvoljeno je i danju i po noći, unutar vidnog polja, pri čemu operator drona mora biti upoznat s okolinom u kojoj leti i osigurati predviđeno mjesto za slijetanje.

Vlasnik mora podnijeti zahtjev za upis drona u evidenciju, posjedovati policu osiguranja i postupati u skladu s tehničkom dokumentacijom. Maksimalna dozvoljena visina letenja drona je do 120 metara.

(www.vecernji.ba)

Pravilnik o upravljanju dronom u BiH: Vlasnici će morati položiti ispit i posjedovati policu osiguranja

U “Službenom glasniku BiH” objavljen je pravilnik kojim se uređuje upotreba dronova u BiH i na ovaj način je regulirana upotreba letjelica koje su postale veoma popularne u posljednjih nekoliko godina, a koje su se koristile, praktično, bez ikakvih pravila.

Pravilnikom o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima, kako je njegov puni naziv i koji je sačinila Direkcija za civilno zrakoplovstvo (BHDCA), dronovi su kategorizirani, regulirano je gdje i kada se mogu koristiti, a vlasnici će biti upisani u evidenciju i morat će položiti ispit za upravljanje dronom, prenosi “Mondo”.

U Pravilniku piše da se odnosi na dronove do 25 kilograma težine i ne primjenjuje se na letjelice koje koriste državni organi (vojska, policija, služba traganja i spašavanja, carina, sigurnosno-obavještajne službe i slično), osim što će i oni morati upisati dronove u evidenciju. Također, odredbe Pravilnika se ne primjenjuju na dronove čija je maksimalna masa pri polijetanju manja ili jednaka 248 grama (0,248 kg), kao i na letenje dronova unutar zatvorenih objekata.

Vlasnik drona (fizička ili pravna osoba), koji ima prebivalište ili je registriran na teritoriju BiH, morat će osobno podnijeti zahtjev na propisanom obrascu za upis u evidenciju drona, a za svaki dron koji se upiše u evidenciju, BHDCA dodjeljuje evidencijsku oznaku.

Upis će se morati produžiti svake tri godine. Zanimljivo je da će operater drona morati posjedovati potvrdu o poznavanju zrakoplovnih propisa za operatera drona, a potvrda će se stjecati polaganjem ispita i provjerom poznavanja pravila letenja i propisa iz oblasti zrakoplovstva i propisa o dronovima.

Vlasnici će morati imati policu osugiranja za dron.

Nekomercijalno letenje pravilnikom je dozvoljeno samo danju i unutar vidnog polja operatera drona, a nije dozvoljeno iznad ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, puteva, željezničkih pruga, vodenih puteva, dalekovoda ili drugih zrakoplova na daljinsko upravljanje na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 30 metara.

Nije dozvoljen ni let iznad skupa ljudi na udaljenosti manjoj od 50 metara, kao ni iznad industrijskih zona, veleposlanstava, objekata državnih službi i institucija, kao i drugih objekata koji su od javnog značaja na udaljenosti manjoj od 500 metara.

Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima objavljen je u Službenom glasniku BiH 18. kolovoza i stupa na snagu osam dana nakon donošenja, a primjenjivat će se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu.

U Direkciji za civilno zrakoplovstvo potvrdili su da objava u Službenom glasniku BiH (broj 51/20) znači da pravilnik stupa na snagu kako je propisano, a da sa za sve nejasnoće vlasnici dronova mogu javiti direkciji. Pravilnik pročitajte OVDJE.

Paket „Brze pošte“ Hrvatske pošte Mostar dostavljen dronom

Pilot-projekt dostave paketa „Brze pošte“ putem bespilotne letjelice demonstrirala je Hrvatska pošta Mostar u sklopu SPARK Multirotor Challenge – utrke dronova. U projektu koji HP Mostar razvija u suradnji sa Spark poslovnim parkom Ivan Sušac, član Uprave ID za marketing i razvoj Hrvatske pošte Mostar, pokrenuo je na natjecanju dronova koje je održano u Mostaru letjelicu putem tableta. Read more

UIO BiH: Oduzeta roba

Ovlaštena službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Regionalnom centru Sarajevo privremeno su oduzeli raznu robu na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u ukupnoj vrijednosti od 35.000 KM. Read more