Podsjetnik na 1. ožujka: Šta je referendum i tko je sve priznao BiH

Građani Bosne i Hercegovine, 1. ožujka, slave Dan neovisnosti. Prvog ožujka 1992. godine na referendumu je izglasana neovisnost naše domovine.

Kao što je poznato, na glasanje je tog 1. ožujka 1992. izašlo oko 64 posto biračkog tijela, od čega je 99 posto građana glasalo za neovisnosti BiH.

Referendumu su pristupili Bošnjaci i Hrvati koji su glasali za neovisnost, dok veći dio pripadnika iz srpskog naroda nisu izašli na referendum želeći da BiH ostane dio krnje Jugoslavije.

Prema podacima, od ukupnog broja glasača 3.253.847 na referendum je izašlo i glasalo 2.067.969 ili 64,14 posto. Od ukupnog broja važećih glasačkih listića ZA je bilo 2.061.932 ili 99,4 posto, dok je Protiv glasalo 6.037 ili 0,29 posto, a nevažećih glasačkih listića je bilo 5.227 ili 0,25 posto.

Kako je glasilo pitanje?

Referendumsko pitanje se postavlja tako da građani na njega odgovaraju potvrdom ili negacijom. Oblik neposrednog glasanja i odlučivanja o nekom važnom pitanju u užoj ili široj društvenoj zajednici, tj. odlučivanje putem glasanja u kome građani trebaju potvrditi ili odbaciti neki prijedlog odluke.

Povijesno gledajući referendum je nastao u srednjovjekovenim kantonima u Švicarskoj. Referendum se najčešće primjenivao u Švicarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj.

U samom pogledu Bosne i Hercegovine u procesu razdvajanja bivše Jugoslavije, republike su podnijele zahtjeve Europskoj zajednici i njenim članicama za priznavanjem.

Povjerenstvo je zauzelo stav da je potrebno organizirati referendum na kome će sudjelovati svi građani Republike Bosne i Hercegovine bez ikakve razlike uz održavanje pod međunarodnim nadzorom.

Podsjetimo, Skupština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (SR BiH), na zajedničkoj sjednici Vijeća, održanoj 24. i 25. siječnja 1992. donijela je Odluku o raspisivanju referenduma za utvrđivanje statusa BiH.

U Skupštini BiH, srpski zastupnici tada su oštro reagirati na Akt o reafirmaciji suverenosti.

Formulirano je referendumsko pitanje koje je glasilo: „Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine Muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?“.

Na ovu formulaciju moglo se odgovoriti zaokruživanjem ZA i Protiv.

Građani BiH su izlaskom na referendum 29. veljače i 1. ožujka 1992. donijeli odluku da su ZA suverenu i neovisnu Bosnu i Hercegovinu.

TKo je prvi priznao BiH

Rezultati referenduma proglašeni su 6. ožujka 1992., od kada (retroaktivno) važi međunarodno priznanje o teritorijalnoj neovisnosti.

Mjesec kasnije (6. travnja 1992.), prvo je neovisnost Bosne i Hercegovine priznala Europska zajednica, a dan poslije (7. travnja 1992.) Sjedinjene Američke Države, zatim je naša zemlja primljena u članstvo Ujedinjenih nacija, 22. svibnja 1992. godine.

Sada već davne 1992. godine, ujedno i prve ratne godine, 76 država svijeta priznalo je Bosnu i Hercegovinu kao neovisnu državu.

Sretan dan neovisnosti Bosno i Hercegovino.