Procjena utjecaja na okoliš za projekt izgradnje brze ceste Lašva-Travnik-Jajce, dionica brze ceste Nević Polje-Turbe

Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavještava javnost o javnom uvidu u zahtjevu za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekt izgradnje brze ceste Lašva-Travnik-Jajce, dionica brze ceste Nević Polje-Turbe.

Pregledom elaborata (zahtjeva za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekt izgradnje brze  ceste Lašva-Travnik-Jajce, dionica brze ceste Nević Polje-Turbe)  ustanovljeno je da se radi o infrastrukturnom objektu – brzoj cesti (dionica Nević Polje-Turbe) koja djelomično prolazi administrativnim područjem Općine Novi Travnik u naselju Nević Polje.

  • link na elaborat (zahtjev za izdavanje okolišne dozvole) www.fmoit.gov.ba : javne rasprave i javni uvidi od 29.02.2024.godine

Primjedbe, mišljenja i prijedloge na Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš potrebno je dostaviti u pisanoj formi u roku 30 dana od prijema ovog akta, a na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Autoceste Federacije BiH objavile: Dron snimak izgradnje brze ceste Lašva – Nević Polje

Ugovor o izgradnji brze ceste Lašva – Nević Polje (Lot 5) potpisan je 26.04.2022. godine. Izvođač radova je firma Hering d.d. Široki Brijeg. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Konzorcij: DIVEL d.o.o. Sarajevo, Institut za građevinarstvo lG d.o.o. Banja Luka i Zagrebinspekt d.o.o. Mostar.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 74.904.570,00 KM sa uračunatim PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 20 mjeseci. Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje, Lot 5 – petlja Vitez izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje će se financirati namjenskim sredstvima iz Proračuna Vlade FBiH.

Dužina sekcije ovog lota je 4,8 km, a na ovoj sekciji gradit će se četiri mosta i jedan vijadukt. Početak sekcije Lot-a 5 se nalazi poslije petlje Vitez – izlaz iz poslovne zone, koja će biti izgrađena u sklopu gradnje Lot-a 4 (Poslovna zona Vitez). Na kraju sekcije Lot-a 5 predviđena je izgradnja petlje Nević Polje tipa denivelirani kružni tok.

Na mjestu petlje, brza cesta se pristupnim rampama priključuje na magistralni put M-16.4 Nević Polje – Bugojno. Lot 5 je riješen kao cesta sa karakteristikama brze ceste sa dvije prometne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja. U sklopu izgradnje ove dionice brze ceste je predviđena i regulacija rijeke Lašve na mjestima gdje je u koliziji sa trupom ceste.

U proteklom izvještajnom periodu vršene su sljedeće aktivnosti duž cijele trase:
– Objekti: Vijadukt Mali Mošunj 1, Most Mali Mošunj 2,
– Potputnjak Mali Mošunj,
– Most Stara Bila 1,
– Most Stara Bila 2,
– Most Stara Bila 3,
– Most Nova Bila,
– Most Pečuhe i
– Potporna konstrukcija Nević Polje. Glavna trasa BC.
– Poljske ceste 3 i 4. Regulacija korita rijeke Lašve.

U nastavku pogledajte kako teku trenutni radovi na izgradnji brze ceste Lašva – Nević Polje.

Radovi na izgradnji brze ceste kroz Lašvansku dolinu

Kroz Središnju Bosnu na dionici Nević polje – Vitez u tijeku su veliki radovi na izgradnji brze ceste kroz Lašvansku dolinu.

Kako teku radovi pogledajte  u foto/video prilogu:

izvor: foto i video – Centralna.ba i R. Marić