Pogledajte broj nezaposlenih po općinama Kantona Središnja Bosna

Krajem mjeseca prosinca 2023. godine na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sredipnja Bosna bilo je evidentirano ukupno 30.119 osoba, što je u poređenju sa stanjem kraja mjeseca studenom 2023. godine povećanje za 24 osobe, ili 0,07%.

Krajem mjeseca prosinca 2023. godine na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sredipnja Bosna bilo je evidentirano ukupno 30.119 osoba, što je u poređenju sa stanjem kraja mjeseca studenom 2023. godine povećanje za 24 osobe, ili 0,07%.

U pogledu ukupnog broja novoprijavljenih osoba (911), odnosno njihovog stupnja stručnog obrazovanja, uočavamo da je najviše osoba sa III stupnjom i to 326, ili 35,8%, zatim IV stupanj obrazovanja 277, ili 30,4%, I stupanj 204, ili 22,4%, VI2 stupanj  33, ili 3,6%, VII2 stupanj 44, ili 4,8%, VII1 stupanj  11, ili 1,2%, VI1 stupanj  8, ili 0,9%, II stupanj  7, ili 0,8% te V stupanj  1 ili 0,1%.

U pogledu ukupnog broja novoprijavljenih osoba po prestanku radnog odnosa (652), odnosno njihov stupanja stručnog obrazovanja, uočavamo da je najviše osoba sa III stupanjom 253, ili 38,8%, zatim IV stupanjom 212, ili 32,5%, I stupanj  125, ili 19,2%, VI2 stupanj  15, ili 2,3%, VII2 stupanj  30, ili 4,6%, VII1 stupanj  7, ili 1,07%, te VI1 stupanj 4, ili 0,6%.