Znanstvenici su otkrili što je možda najključnije za očuvanje sretnog braka

Znanstvenici kažu da treba zaboraviti skupe poklone i satove bračne terapije. Postoji posve jednostavan način kako popraviti brak, a to je znati reći “hvala” partneru. Nova studija pokazala je da zahvalnost i vjerovanje da vas partner cijeni direktno utječe na to kako se u braku ponašamo i koliko u njega vjerujemo.

Stručnjaci za bračne probleme sa Georgia sveučilišta pitali su 468 ljudi u braku o njihovim financijama, načinu komuniciranja i koliko osjećaju zahvalnost prema partneru. Utvrdili su da je zahvalnost ključ stabilnosti braka i da predviđa koliko će netko biti sretan u braku.

Iako parovi možda imaju teškoće na drugim područjima, izražavanje zahvalnosti u međusobnom odnosu pomaže pozitivnom ishodu.

Veća zahvalnost štiti žene i muškarce od štete koju rade svađe

Ovo je prva studija koja je dokumentirala kako zaštitni efekt osjećaja da nas partner cijeni djeluje na brak. Zahvalnost je vrlo važan način kako se može ojačati brak, osobito ako osobe nisu vješte u komunikaciji.

Studija podržava rezultate prijašnjih studija koje se odnose na “zahtjev/povlačenje” komunikaciju i kako problemi sa novcem mogu uništiti brak.

Ova se takozvana “zahtjev/ povlačenje” komunikacija javlja kada jedan partner zahtjeva, zamjera ili kritizira dok se drugi povlači izbjegavajući konfrontaciju.

Ova se interakcija često pojavljuje kod parova i vezana je uglavnom uz financijske probleme i manje prihode. Kada je parovima teže zatvoriti mjesečnu financijsku konstrukciju, skoloniji su kritiziranju odnosno povlačenju. Zahvalnost može prekinuti ovaj proces.

Svađe u stresnim situacijama

Svi parovi imaju svađe i razmimoilaženja, pogotovo kada su u stresnim životnim situacijama. Ono što razlikuje brakove koji traju od drugih nije ono koliko se često svađaju nego kako se svađaju i kako se na dnevnoj bazi ponašaju jedni prema drugima.

Kada su parovi uvučeni u negativne konflikte kao “zahtjev/povlačenje”, izražavanje zahvalnosti i pokazivanje da cijenimo osobu sa kojom dijelimo život može amortizirati negativne efekte ovakve loše interakcije na stabilnost braka.

(www.telegram.hr)