Porezna uprava FBiH, na traženje Vlade FBiH, zaustavlja proces blokiranja računa poreznih dužnika?

Nakon najave Porezne uprave Federacije BiH da će izvršiti blokadu računa poreznih obveznika dužnika sa većinskim udjelom državnog kapitala, odnosno čiji su osnivači Vlada FBiH i Vlade Kantona, Porezna uprava Federacije BiH objavila je informaciju za javnost, u kojoj se navodi da je od Vlade Federacije BiH dobila usmenu informaciju da je Vlada zaključila kako Porezna uprava prestane s blokadom transakcijskih računa do održavanja sjednice Vlade FBiH. Read more