Žrtvama torture rata u BiH 526 milijuna KM

U proteklom razdoblju Bosni i Hercegovini je od više međunarodnih tijela preporučeno donošenje zakona kojim se osigurava adekvatna zaštita žrtava torure posebno u dijelu koji se odnosi na pristup pravdi i pravo na obeštećenje, kao i da se potakne osnivanje, jačanje i proširivanje državnih fondova za obeštećenje žrtava, zajedno s učinkovitijim razvojem odgovarajućih prava i pravnih lijekova, piše Večernji list BiH.

Read more