Politička korupcija opasno ugrožava BiH

Pravosuđe u Bosni i Hercegovini bilježi napredak u procesuiranju slučajeva korupcije no postignuti rezutati i dalje su nedovoljni za učinkovitu borbu protiv tog sve raširenijeg problema posebice stoga jer i dalje nema kažnjavanja političara povezanih s korupcijom. Ocjena je to bosanskohercegovačkog ogranka nevladine organizacije Transparency International (TI) sadržana u istraživanju čiji su rezultati predstavljeni u srijedu u Sarajevu.

Read more