Politička kriza zaustavila provođenje reformi, životni standard stagnira, a siromaštvo, korupcija i socijalno raslojavanje rastu

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su danas obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled efekata reformi u BiH u posljednje dvije godine, tj. od donošenja Reformske  agende i to po njenim oblastima: javne finansije, poslovna klima, tržište rada, socijalna i penziona politika, javna uprava i vladavina prava, te uticaj svega pobrojanog na životni standard građana.

Read more