U BiH dolazi Ervin Sejdić, naučnik čiji je rad nagradio Barack Obama

U periodu od 16. do 18. marta 2017. godine, Sarajevo će biti domaćin najveće regionalne naučne konferencije iz polja biomedicinskog inžinjeringa koja će okupiti vodeće svjetske stručnjake iz tih oblasti, a jedan od govornika bit će i Ervin Sejdić, ugledni bh. naučniki jedan od 105 istraživača koji je dobio predsjedničku nagradu za mlade naučnike i inižinjere u SAD-u. Read more