Akcize na duhan porasle 105 posto, a prihodi 10 posto!

Ako se akciza na duhanske proizvode nastavi povećavati, postići će se cijena koja, jednostavno, ne odgovora ni snazi privrede ni platežnoj moći konzumenata. To je jedan od razloga zbog čega je nedavno radna grupa Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) predložila uvođenje moratorija na daljnje povećavanje akciza. Read more