Lokalne vijesti

Sveučilište/Univerzitet ‘VITEZ’ Vitez i predstavnici resornih kantonalnih ministarstava educirali prosvjetne radnike o zaštiti i kontroli djece na internetu

Prikaz slikovne datoteke WP_20150506_007.jpgPredavanjem u Osnovnoj školi ‘Travnik’ u Travniku završena je edukacija nastavnika i pedagoga u osnovnim školama bugojanske, travničke i kiseljačke regije u sklopu kampanje Zaštita i kontrola djece na internetu. Cilj je bio upoznati roditelje, učenike, nastavnike i pedagoge o prijetnjama i rizicima na internetu te načinima zaštite djece.

O tome  ih je proteklih mjeseci educirao tim stručnjaka u kojeg su bili uključeni profesori i asistenti Fakulteta informacijskih tehnologija i Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta ‘VITEZ’ te predstavnici kantonalnog MUP-a, Ministarstva obrazovanja, znanosti,kulture i sporta i Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB/SBK.  Podsjetimo, Druga IT konferencija Fakulteta informacijskih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta ‘VITEZ’  bila je posvećena zaštiti i kontroli djece na internetu. Doc.dr. Hadžib Salkić, s Fakulteta informacijskih tehnologija, tom je prilikom naglasio kako će se roditeljima i nastavnicima stručnom edukacijom u  školama predstaviti prednosti  i nedostaci rada na internetu, način na koji mogu kontrolirati svoju djecu te ih educirati kako instalirati program s ciljem zaštite djece od neprimjerenih sadržaja i negativnih efekata korištenja interneta. Svi materijali s ove konferencije bit će proslijeđeni školama, a zatim i roditeljima. Radovi će se tiskati i u specijalnom izdanju časopisa “Eduk@tor”, a bit će dostupni na www.fit.co.ba i na  http://unvi.edu.ba.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend