Lokalne vijesti

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ organizira seminar „Reforme poreznog sistema u FBiH“

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ organizira seminar „REFORME POREZNOG SISTEMA U FEDREACIJI BiH“.

Porezni sistem svake zemlje je jedno od krucijalnih pitanja za realni sektor.

Da li novi  porezni zakon donosi prednosti  za realni sektor ?

Kako se primjenjuje na poreze na dobit i dohodak ?

Izmjene propisa u vezi PDV-a ?

Odgovore na ova i druga pitanja saznat ćete na seminaru koji će se održati u Travniku, 29.10.2016.g.

Voditelji seminara su dr.sc  Amir Karalić, Hajrudin Hadžimehanović, Medina Dudo i mr.sc. Saudin Terzić.

 

Informacije i prijave na tel.br. (030) 509 751 ili 061 302 866 – Amra Kraksner, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend