Lokalne vijesti

Sveučilište/Univerzitet „Vitez“: Natječaj za instruktivnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita

S ciljem olakšavanja pripreme za polaganje pravosudnog ispita Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde, organizira pripremnu instruktivnu nastavu, u trajanju od 9  tjedana, za vrijeme koje će biti obrađene sve  oblasti koje se moraju spremiti za ispit: kazneno pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, obiteljsko pravo, privredno pravo, upravno pravo, radno pravo, ustavni sustav i organizacija pravosuđa.

Predavači bi bili članovi Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita.

Želimo Vas informirati da je u članku 69. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 98/15 od 23.12.2015.godine) propisan novi članak, koji glasi:

 

Članak 301a.

“Ako u parnicama o imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos 50.000 konvertibilnih maraka, punomoćnici pravnih  osoba mogu biti samo osobe koje imaju položen pravosudni ispit.“

Nastava bi se organizirala vikendom (subotom i nedjeljom) u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez.

Rok prijave:  20. 1. 2017.g.

 

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na e-mail adresu:

amra.kraksner@unvi.edu.ba  te  na tel.br. 030 509 751  ili 061 302 866.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend