Lokalne vijesti, Regionalne vijesti

Sveučilište „VITEZ“ na EFMD Radionici ,, Market Trends, Quality & Accreditations,, u Rovinju

Radionica o tržišnim trendovima, kvaliteti i akreditacijama u visokom obrazovanju održana je 24. i 25.listopada u Rovinju. EFMD je međunarodna mreža sa sjedištem u Bruxellesu, s 860 članica iz 86 zemalja svijeta, kojoj je jedan od ciljeva unapređenje izvrsnosti u visokom obrazovanju. Tema ove radionice, kojoj su domaćini bili Ekonomski fakultet Rijeka i Ekonomski fakultet Zagreb vezuje se za kvalitetu u visokom obrazovanju u globalnim okvirima.

EFMD je ovom radionicom okupio odabranu grupu visokoobrazovnih institucija sa područja Balkana i Istočne Europe, kako bi se razgovaralo o kvaliteti u visokom obrazovanju, akreditacijskim procesima, upravljanju programima, fakultetima i intelektualnim aktivnostima. Među  sudionicima ove radionice bili su dekani, prodekani i programski direktori visokoškolskih ustanova regije, kao i EFMD Quality Service Director, prof. David Asch.

Ispred Sveučilišta „VITEZ“ ovoj radionici je prisustvovala prodekanesa Fakulteta poslovne ekonomije doc. dr.  Jamila Jaganjac, voditeljica i odgovorna osoba za procese vezane za prvu institucionalnu akreditaciju za koju je našoj ustanovi rješenje uručeno 11.svibnja ove godine. Radionica je imala i dodatnu vrijednost koja se vezuje za umrežavanje visokoobrazovnih ustanova. Ostvarili smo i nove kontakte iz regije, a s ciljem širenja mreže međunarodne suradnje sa srodnim visokoškolskim ustanovama, o čemu ćemo objaviti detaljnije informacije nakon potpisivanja sporazuma.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend