Vijesti iz BiH

Sve manji broj učenika osnovnih i srednjih škola u FBiH

Federalna vlada je prihvatila informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2017./18. godini u FBiH koja će, s preporukama, biti upućena vladama županija. U školskoj 2017./18. godini, u osnovnim škola u Federaciji BiH registrirano je, u svih deset županija, ukupno 187.679 učenika, od čega je 20.579 polaznika prvih razreda.

Kada je riječ o srednjim školama, od ukupno 81.741 učenika, prvi razred je upisalo njih 20.197. Kako je u informaciji istaknuto, analiza za razdoblje od školske 2013./14. godine do 2017./18. godine pokazuje smanjenje broja učenika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole za 561 učenika ili 2,65 posto.
Ukupan broj učenika osnovnih škola u FBiH se, također, kontinuirano smanjivao u ovom razdoblju za 11.161 učenika ili 5,61 posto. Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem potpun je u Bosansko-podrinjskoj i Hercegbosanskoj županiji, a skoro potpun u Tuzlanskoj i Zeničko-dobojskoj. Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu značajno je radi smanjenja inicijalnih razlika među učenicima u predznanju i pripremljenosti za osnovnu školu, što doprinosi stvaranju jednakih mogućnosti za postizanje uspjeha za svu djecu. Smanjuje se i broj učenika upisanih u prvi razred srednjih škola, i on je od 2013./14. do školske 2017./18. godine manji za 1.847 ili 8,38 posto. Među županijama koji su prešli na devetogodišnje osnovno obrazovanje u školskoj 2004./05. godini, zabilježeno je značajno smanjenja broja učenika prvih razreda srednje škole u školskoj 2013/14. godini, kada je prva generacija učenika, koji su završili osnovnu školu po devetogodišnjem programu, upisala prvi razred srednje škole.
Ukupan broj učenika srednjih škola u Federaciji BiH je u razdoblju školska 2013./14. – 2017./18. smanjen za 24.315 učenika, ili 22,93 posto. Među preporukama koje će biti upućene županijskim vladama je i osiguranje dosljedne primjene Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH koji propisuje devetogodišnje osnovno obrazovanje. Djeci predškolskog uzrasta treba omogućiti da budu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu, a potrebno je uspostaviti efikasan sustav evidentiranja djece koja ne upisuju osnovnu i srednju školu i koja napuštaju obrazovanje prije njegovog završetka.
Preporučeno je i razvijanje i podržavanje programa naknadnog stjecanja osnovnog i srednjeg obrazovanja za odrasle bez kvalifikacije i osiguravanje sredstva za ovu namjenu iz federalnog, županijskih i općinskih proračuna. Općine i županije svake godine u svojim proračunima trebaju osigurati dovoljno sredstava za besplatan prijevoza učenika osnovnih škola, te za sufinanciranje nabavke besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene učenike. S obzirom na kontinuiran trend smanjenja broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i neminovne posljedice viška prosvjetnog kadra, Vlada FBiH predlaže da problem viška kadrova ne bude rješavan kreiranjem odjeljenja s manjim brojem učenika, već njihovim uključivanjem, kao asistenata u nastavi, u programe edukacije i pripreme za rad u inkluzivnom obrazovanju, priopćeno je iz Vlade FBiH.

(www.vecernji.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend