Svakoj porodilji u Kiseljaku, bez obzira na materijalni i radni status, 500 maraka

Općinsko vijeće Kiseljak održalo je još jednu redovitu sjednicu na čijem se dnevnome redu, između ostaloga, našlo i nekoliko financijskih odluka i izvješća vezanih uz proteklu godinu, a među kojima se našla i odluka o izvršenju proračuna i proračunske pričuve. Stipendiranje studenata Kiseljački su vijećnici usvojili i odluku o raspodjeli tekućih transfera u 2022. godini.

Odluka je, naime, kreirana sukladno željama onih na koje se odnosi, udruga i organizacija koje su imale prigodu iznijeti svoja mišljenja i stavove po pitanju načina raspodjele. Odlukom o tekućim transferima obuhvaćene su, između ostaloga, vjerske organizacije, udruge proizišle iz rata, kulturne organizacije, sportske udruge i klubovi, obrazovne i odgojne ustanove.

Odlukom je, također, obuhvaćeno i stipendiranje studenata, socijalna davanja, uključujući i potpore porodiljama, poticaji poljoprivrednim proizvođačima. Za navedene i druge stavke u odluci predviđen je iznos od gotovo milijun KM. Od transfera predviđenih za službu socijalne skrbi u iznosu od 143,4 tisuće konvertibilnih maraka, 40 tisuća predviđeno je za potporu porodiljama bez obzira na njihov materijalni i radni status.

Tako svaka rodilja u općini Kiseljak može računati na 500 konvertibilnih maraka potpore za opremanje djeteta.

Vrtići i škole prema istoj odluci mogu računati na potporu u iznosu od 70 tisuća konvertibilnih maraka. Od navedenoga iznosa osnovne škole dobivaju subvencije u iznosu od 40 tisuća, a vrtići 30 tisuća konvertibilnih maraka. Sredstva za subvencije vrtićima namijenjena su poboljšanju uvjeta rada, u tim predškolskim ustanovama, a među kriterijima je naveden broj upisane djece. Za stipendiranje studenata u tekućoj akademskoj godini predviđen je iznos od 50 tisuća konvertibilnih maraka.

Stipendije će biti dodjeljivane na osnovi javnoga natječaja koji će uskoro biti raspisan, istaknuto je tijekom rasprave o ovoj točki dnevnoga reda koja se također našla pred kiseljačkim vijećnicima. Sportski klubovi i udruge u ovoj godini mogu računati na potporu u iznosu od 120 tisuća konvertibilnih maraka dok je transfer za kulturu predviđen u iznosu od 70 tisuća konvertibilnih maraka.

U istom iznosu, dakle, 70 tisuća konvertibilnih maraka iz proračuna općine Kiseljak subvencionirat će se općinska javna komunalna poduzeća. Poljoprivredni proizvođači mogu računati na poticaje u iznosu od 40 tisuća konvertibilnih maraka iz proračuna općine Kiseljak, a udruge proizišle iz Domovinskog rata na potporu u radu u iznosu od 35 tisuća konvertibilnih maraka. Transferima su obuhvaćene Udruge HVO-a i Armije RBiH, a među njima i novoosnovana Udruga poginulih i nestalih “Han Ploča 93” kojoj je financijsku potporu osigurao i načelnik Kiseljaka Mladen Mišurić Ramljak, a sredstva za rad međusobnom preraspodjelom ostale braniteljske udruge Armije RBiH.

Posebne namjene Odlukom o tekućim transferima, između ostaloga, obuhvaćene su organizacije poput Crvenog križa, zatim su predviđena izdvajanja za obnovu kulturnog i gradskog nasljeđa, ali i transfer za posebne namjene koji predviđa zaštitu od elementarnih nepogoda te potporu radu Vatrogasne postrojbe. Odlukom je obuhvaćena i pomoć drugim lokalnim zajednicama u iznosu od 15 tisuća KM.