Lokalne vijesti

Sutra u Travniku 53. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Sutra će se u Travniku održati 53. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED 

1.Zapisnik s 52. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2.Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu – Ministarstvo financija
3.Prijedlog Odluke o isplati štete od lovostajem zaštićene životinjske vrste – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4.Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB (rekonstrukcija sportskog igrališta u OŠ Nova Bila ) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
5.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o iznosu i isplati regresa za 2020. godinu – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići (za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. faza (III. privremena situacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za pomoć liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Josip Šimić
b) Samir Alić
10. Suglasnost za nabavku i ugradnju peći na pelet za potrebe organizacijskih jedinica MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
11. Suglasnost za rashodovanje i prodaju motornog vozila u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Suglasnost na Izmjenu i dopunu Plana nabavke Ministarstva gospodarstva za 2020.godinu – Ministarstvo gospodarstva
13. Suglasnost za pokretanje javne nabavke usluga servisiranja i održavanja vozila za potrebe Ministarstva gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
14. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu gospodarstva na neodređeno vrijeme – Ministarstvo gospodarstva
15. Suglasnost za prijem u radni odnos tri namještenika na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Suglasnost za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo financija
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izbor najboljeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za „Mješovitu srednju školu“ Gornji Vakuf – Uskoplje, u postupku javne nabavke – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za nabavku sredstava u obliku prava (microsoft licenca ) – Ministarstvo gospodarstva
20. Izvješće Odjela unutarnje revizije o obavljenoj reviziji izdataka za gorivo za 2019. godinu kod Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo financija
21. Izvješće o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1.1.-30.6.2020. godine – Ministarstvo financija
22. Izvješće o utrošku sredstava Tekuće rezerve za premijera Kantona i ministricu financija iz Proračuna Kantona za I. i II. kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
23. Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
24. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu rujnu za 2020. godinu – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo unutarnjih poslova
25.Izvješća o realizaciji Zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu rujnu za 2020. godinu – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva
26. Informacija o izjašnjenju Ministarstva pravosuđa i uprave po Zaključku Vlade broj: 01-4.2-253/2020 od 19.3. 2020. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Informacija o izjašnjenju Ministarstva pravosuđa i uprave po Zaključku Vlade broj: 01-4.2-524/2020 od 11.8. 2020. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend