Lokalne vijesti

Sutra nastavak 24. sjednice Općinskog vijeća Vitez

Nastavak 24. sjednice Općinskog vijeća Vitez, s Dnevnim redom dopunjenim na početku sjednice (14.10.2020. godine), održat će se sutra, 20.10.2020.g. (utorak), s početkom u 8 sati, u sali OV Vitez.

Prvobitni Dnevni red dopunjen je s 22 točke:

20.Rebalans Proračuna Općine Vitez za 2020. godinu;

21.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene;

22.Prijedlog  kandidata za članove školskih/upravnih odbora iz reda lokalne zajednice;

23.Izvješće o radu JU “Dječji vrtić”  Vitez  za 2019. godinu;

24.Izvješće o radu JU ” Internacionalna ljekarna/apoteka”  Vitez  za 2019. godinu;

25.Izvješće o radu JU Radio Vitez za 2019. godinu;

26.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  Općinskog pravobraniteljstva Vitez i Busovača;

27.Prijedlog rješenja o prijenosu bez naknade prava korištenja poslovnih prostorija – (raniji nositelj JU Centar za socijalni rad Vitez);

28. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Dio centra grada“ Vitez; – (Marin Blaškan);

29.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Aida Malanović);
30. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Emir Majstorić);

31. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Marko Lovrenović);

32.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zamjenu zemljišta (Dragan Šantić);

33.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Alija Manjo);

34. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Jako Kurevija);

35.Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom-trafostanice (Elektroprivreda HZHB);

36.Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vitez;

37.Prijedlog odluke o gubitku statusa javnoga vodnog dobra;

38. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnoga dobra (Marjanović);

39. Prijedlog  odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne  parcele- („Agro-stroj“ i „VPC Atom“ d.o.o);

40.Prijedlog odluke o privremenom financiranju Općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 31.3.2021.godine.

41.Prijedlog  odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna  „Regulacijskog plana  PC 96-2“ – općina Vitez.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend