Lokalne vijesti

Sutra 84. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Za sutra je sazvana 84. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnome redu je devetnaest točaka.

 

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 83. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona

2. Prijedlog odluke o usvajanju programa i kriterija korištenja sredstava za organizovanje sajmova, izložbi i edukacija – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3. Prijedlog odluke o usvajanju programa i kriterija korištenja sredstava za pomoć poljoprivrednim proizvođačima – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

4. Prijedlog odluke o usvajanju programa i kriterija korištenja sredstava za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5. Prijedlog odluke o usvajanju programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zdravstvene zaštite bilja- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu Paljike- Hum II, općina Vitez – Ministarstvo privrede

7. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo i stipendiranje studenata – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

8. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za prijevoz učenika osnovnih škola za I. i II. mjesec školske 2017./2018. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta za 2018. godinu, za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za sklapanje ugovora o djelu za upražnjeno radno mjesto – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Budžeta za potporu liječenja Mustafe Kovačevića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

13. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva finansija – Ministarstvo finansija

14. Prijedlog odluke o izmjeni Plana centralne javne nabavke za 2018. godinu – Ured za javne nabavke

15. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke tonera i tinte za tonere – Ured za javne nabavke
1 Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke

16. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge banjsko-klimatskog liječenja – Uprava za borce

17. Saglasnost za prijem državnog službenika u Općinskome sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

18. Saglasnost Općinskome sudu u Jajcu za nabavku računarske opreme – Ministarstvo pravosuđa i uprave

19. Saglasnost Kantonalnom sudu u Novome Travniku za nabavku računarske opreme – Ministarstvo pravosuđa i uprave

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend