Lokalne vijesti

Sutra 59. sjednica Vlade KSB

Za sutra (četvrtak), 22.10. 2020. godine, u 9 sati, zakazana je 59. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 58. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti – Ministarstvo gospodarstva
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potporu općini Dobretići (listopad – prosinac 2020.) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2020. godinu (donacija za OŠ „Safet -beg Bašagić“ Novi Travnik) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a (SWITCH 3 komada) – Ministarstvo unutarnjih poslova
7. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava za poticaje poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (za izvršenje proljetne sjetve) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje poljoprivredi (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o raspodjeli respiratora doniranih od Ujedinjenih Arapskih Emirata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020./21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2020./21. godinu (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za branitelje
14. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja softvera za javne nabavke – Ured za javne nabavke
15. Izvještaji o obavljenim internim revizijama za treći kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
a) Revizija „Transfera Zavodu za javno zdravstvo KSB“ (kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike)
b) Revizija „Transfera za novčanu pomoć braniteljima i članovima njihovih obitelji“ (kod Kantonalne uprave za branitelje)
16. Izvještaji o praćenju preporuka Odjela za internu reviziju za treći kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
a) Revizija tekućih rashoda za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda s jedinstvenog računa riznice KSB u Ministarstvu financija
b) Revizija naknada za općekorisne funkcije šuma u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
c) Revizija izdataka za komunalne usluge koji se evidentiraju kod Službe za zajedničke poslove
d) Revizija planiranja nabavki stalnih sredstava zdravstvenim ustanovama u KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
17. Suglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
18. Suglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Suglasnost za povećanje plaće za obavljanje dodatnih poslova drugog radnog mjesta u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova
20. Suglasnost za izvođenje radova na fasadi i pred ulazu u zgradu MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
21. Suglasnost za nabavku i ugradnju plamenika za grijanje u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Zahtjev za planiranje sredstava za sufinanciranje Odbora državne službe za žalbe (novi zahtjev) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku odstranjivača vlage za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend